Ministerposter är inga praoplatser

De yngsta statsråden i den nya regeringen är 38 år.

22 januari 2019 17:32

Riktigt kasst, menar SSU, som hade velat att minst ett inte skulle ha hunnit fylla 35. Bland annat med motiveringen att regeringen ska återspegla hela befolkningen och att Socialdemokraterna bör lyfta fram nya personer med förmåga att växa.

Det är på sin höjd en fin tanke.

Regeringens uppgift är att leda landet och verkställa riksdagens beslut. Inte att vara plantskola till partiledningar eller någonting vi alla kan spegla oss i.

Dessutom är en del av de nytillträdda statsråden okända för den breda massan. Få reagerar om de går förbi Matilda Ernkrans eller Jennie Nilsson på stan, vilket borde betyda att de kvalar in som "nya personer", eftersom SSU knappast kan mena att statsråd ska kännas nya även internt i partiet. Och att en människa har fyllt 40, 50, 60 eller 70 betyder knappast att hen har stannat i växten.

För det är inte sant att ålder bara är en siffra. Årsringar är ett av flera mått på erfarenhet, eftersom det inte går att ha haft många tunga uppdrag inom kommunpolitik, fack, näringsliv eller rikspolitik utan att vara årsrik – ett ord som kommer från riksdagens äldsta ledamot, Barbro Westerholm (L), född 1933 – och rikspolitikens problem är inte att den lockar få unga. 18 av riksdagsledamöterna är födda på 1990-talet och snittåldern i plenisalen är cirka 45 år. Det är en låg siffra internationellt sett och betydligt lägre än när 90-talisterna föddes.

Därmed inte sagt att återväxten i de politiska partierna är säkrad. I kommunpolitiken har det gått åt andra hållet. Medan en tredjedel av Sveriges befolkning befinner sig i åldersspannet 18-38 år, utgör gruppen bara 18 procent av ledamöterna i kommunfullmäktige, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med förra mandatperioden.

Därför är det i kommuner, regioner och landsting, med fullmäktige och nämnder, partierna framför allt behöver hårdsatsa för att få in nytt blod. Där finns det möjlighet för nya att få stöd av mer erfarna, så att de yngre lär sig hantverket från grunden.

Då kan tunga politiska uppdrag, som minister eller kommunstyrelsens ordförande, bli slutet, inte startskottet, på en lysande karriär. Det är knappast genom att gå direkt ut i hetluften man bäst skolas in i politiken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!