10 goda nyheter i augusti

6 september 2019 06:00

Här är tio positiva nyheter som inträffat eller presenterats sedan i slutet av juli.

1. Forskare vid Washington University i Missouri har genom ett blodprov hittat tecken på Alzheimer 20 år innan sjukdomen börjar ha en nedbrytande effekt. Blodprovet mäter halten beta-amyloid, ett protein som indikerar risk för Alzheimer. Blodprov är billigare än PET-kameraundersökningar, men det behövs fortfarande effektiva behandlingsmetoder för att bromsa sjukdomsförloppet.

2. I år kommer tre av USA:s största kolkraftverk att stängas. Den årliga utsläppsminskning det leder till motsvarar utsläppen från 8,7 miljoner personbilar.

3. Forskare vid University of Toronto har tagit fram Anura, en app som kan berätta hur du mår på 30 sekunder genom att skanna av koncentrationen av proteinet hemoglobin i ansiktet. Därmed kan appen bland annat bedöma blodtryck med 96 procents exakthet. Anura är inte tänkt att ersätta vanliga läkarbesök, utan riktar sig till personer som har svårt att snabbt ta sig till en läkare.

4. Ny statistik från branschorganisationen Avfall Sverige visar att hushållsavfallet minskade med sju kilo per person mellan 2017 och 2018, trots att vi konsumerar mer. Det beror till stor del på att mängden grovavfall som slängs på återvinningscentraler minskat kraftigt, och att fler läser tidningar digitalt i stället för i pappersformat.

5. 21-åriga Evelyn Hernández, som tidigare dömts till 30 års fängelse för mord efter att hon fött ett dött barn, friades av en domstol i El Salvador. Det senaste året har El Salvadors hårda abortlagar skapat stor debatt.

Människorättsorganisationen Amnesty International uppmanar nu El Salvadors regering att ändra lagstiftningen.

6. I Kongo-Kinshasa har en vetenskaplig studie med ebolamediciner avslutats i förtid efter att två av medicinerna visat sig vara så effektiva att de kan användas för att rädda liv. I juli klassade Världshälsoorganisationen WHO ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa som ett internationellt nödläge.

7. Ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet har lett till en ny teknik för att tillverka läkemedel med 3D-skrivare. Tekniken kan individanpassa storleken på tabletterna, doser och smak, vilket gör det lättare att ta fram läkemedel för exempelvis små barn.

8. I Malmö har patienter blivit botade från hepatit C, en infektion som främst drabbar personer som injicerar droger. Genom att finnas tillgänglig på sprutbyten, dit många som injicerar kommer, har vården kunnat erbjuda provtagning, diagnos och behandling. Hälften av de 50 personer som varit med i projektet har slutfört behandlingen och blivit botade.

9. I år har debatten om kärnkraft i Sverige gått varm, och den planerade nedstängningen av reaktorerna Ringhals 1 och 2 kommer onekligen att minska energitillförseln. Samtidigt visar Energimyndighetens senaste prognos att vindkraftsproduktionen kommer att mer än fördubblas till 2022 och därmed överträffa den minskade elproduktionen från kärnkraft.

10. Den 9-åriga schäfern Diezel gick i pension i augusti. Under åren har Diezel spårat upp försvunna personer, gripit tjuvar och hittat avgörande bevisning. ”Nu ska han få välförtjänt vila och bli bortskämd under återstoden av sitt liv som pensionär”, skrev Polisen Västmanland i ett Facebook-inlägg för att tacka av sin kollega.

Emanuel Örtengren är fristående krönikör på Södermanlands Nyheter.

Gästkrönika

Emanuel Örtengren
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!