Verkligheten bakom sjunkande sjuktal

10 juli 2019 05:00

Vi har kunnat läsa om de sjunkande sjuktalen i Sverige, det låter ju vackert och bra. Problemet är dock att det är inte sjuktalen som minskar – det är antalet människor som kastas ut från sjukförsäkringen som ökar! Tyvärr har det hittills pratats väldigt tyst om det.

Verkligheten är den, att de sjunkande sjuktalen är sjuka människor som slängs ut från Försäkringskassan och över till Arbetsförmedlingen för att rädda sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI, och för att få möjlighet till att få nån form av ersättning.

En del får A-kassa och belastar det systemet, en del får ersättning direkt från AF och belastar det systemet. Inte allt för sällan kommer AF fram till att en del saknar arbetsförmåga och blir nekad ersättning via AF. Moment 22!

En del av "de sjunkande sjuktalen" får söka försörjningsstöd och sälja allt de har av värde. En del blir försörjda av sambo/make/maka eller måste låna av vänner, bekanta, familj. En del tar ut förtida pension och blir fattigpensionärer. En del blir vräkta för att de inte kan betala sin hyra. En del hamnar på kyrkogården därför att de inte orkar längre utan tar sina liv.

Ett annat problem är också att under tiden någon är sjukskriven så finns en ständig oro för om man får behålla sin sjukpeng eller inte, och denna oro är ständigt närvarande. Ingen blir heller friskare av sådan oro.

Jag håller med Torbjörn Johansson från LO: "Försäkringskassan måste sluta med sitt trams att hänvisa sjuka till jobb som inte finns." Detta för att omöjliggöra att FK sparkar ut folk ur sjukförsäkringen trots att de är sjuka.

#sickasfk- Mamma till drabbad dotter

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!