Insändare Reflektion av debattartikeln "Den som skadar miljön mest måste byta livsstil" publicerad 27 september.

Ledande lokala vänsterpartister målar på insändarsidan i Katrineholms-Kuriren den 27 september upp en bild om att det är de rikaste i vårt samhälle som förorsakar mest miljöskada. Resonemanget om att de som har råd att köpa den senaste elbilen förorsakar större skada på miljön än andra, det låter för mig obegripligt. 

Varifrån har vänsterpartiet fått sin skeva bild av att helikopterresor till skärgårdsöar, omåttlig konsumtion och miljöfarliga aktieinvesteringar?  Är det den sysselsättning de välbeställda i Sverige sysslar med? Och vilka är det som ska åka snabbtåg till kontinenten i tåg drivna kanske av kolkraft? Att sedan tro att höjd skatt är svaret på alla problem. Det är i och för sig vänsterpartistiskt.

Vi måste vara medvetna om att miljöproblem – och allra tydligast klimatutsläppen – inte bryr sig om nationsgränser utan flyttar sig långt bortom de platser där föroreningen skett.

Moderaterna tror på människans inneboende förmåga att hitta nya vägar för att lösa komplicerade problem. Vår uppfattning är därför att miljö- och klimatutmaningar inte i första hand ska lösas genom att begränsa människor, utan genom att skapa förutsättningar för lösningar som minskar eller eliminerar de negativa effekterna av mänsklig miljöpåverkan. 

Sverige behöver en långsiktig miljöpolitik med hållbarheten i centrum. Hållbarhet handlar om att eftersträva balans mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor.