Undersköterskeupproret har vårt stöd

3 september 2019 05:00

Nyligen demonstrerade undersköterskor runt om i landet för bättre arbetsvillkor och bättre förutsättningar att ge våra äldre en god omsorg. Socialdemokraterna stödjer Undersköterskeupproret. Vi menar att Sveriges undersköterskor är förutsättningen för en god äldreomsorg. Så enkelt är det. Om inte undersköterskorna har rimlig arbetsbelastning, arbetsvillkor och arbetstider så fungerar inte äldreomsorgen. Undersköterskorna är helt avgörande för att våra äldre ska få en bra omsorg.

Vi socialdemokrater satsar på välfärden – och då behövs det mer resurser, särskilt nu när fler blir äldre. Därför har vi lovat 20 nya välfärdsmiljarder till kommunerna - och en ny fördelning mellan kommunerna, som gör att pengarna går dit behoven är som störst. Det är viktiga steg. Det behövs kraftiga resurstillskott när de äldre blir allt fler.

För oss socialdemokrater går välfärden före skattesänkningar. Det är en orimlig prioritering som Moderaterna och Kristdemokraterna gör när de röstade igenom en budget med skattesänkningar på 20 miljarder.

För oss Socialdemokrater är välfärden prioriterad och då måste vi också prioritera välfärdsarbetarna. Därför kommer vi under mandatperioden att arbeta för ökade utbildningsmöjligheter inom vården. Vi kommer även att arbeta för att sänka sjuktalen, förbättra arbetstiderna genom att ta bort delade turer och staplade visstider samt ett stärkt skydd när arbetsgivare vill minska antalet timmar på anställningskontraktet, så kallad hyvling.

Caroline Helmersson Olsson (S)

Riksdagsledamot Sörmland och undersköterska

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!