Insändare Jag har svårt att förstå varför man hävdar att man gjort Katrineholm säkrare. Enligt min och andras erfarenhet är stan numera livsfarlig! Det existerar inte några som helst trafikregler.

Sämsta trafikplatserna som jag behöver passera ofta är 1) Talltullen 2) Korsningen Vasavägen/ Fredsgatan vid Kvarnen 3) Korsningen/rondellen vid Fredsgatan - Kungsgatan

Det beror på att 1) Talltullen är det för trångt och för mycket trafik. I de små särskilda rondellerna är det omöjligt att veta exakt var kantstenen är och var avtagsvägen mot innerstan börjar. Man får gissa sig till var man ska börja svänga. Riktigt svårt när det är mörkt och regnigt.

2) Kvarnen, där finns inga mer regler än en hastighetsbegränsning. En eftermiddag  kom jag dit och fann ca: 10-12 bilar i korsningen som alla skulle igenom. Man kan inte ens se var man ska åka eller vem som ska först. Djungelns lag råder och gående göre sig icke besvär.

3) När man kommer från järnvägsundergången och upp mot korsningen har man inte en chans att uppmärksamma alla man borde se. Flera utfarter, från parkeringar och övergångsställen. Dessutom uppförsbacke. Biltrafik och gående från alla håll ska passera den lilla korsningsrondellen, helst samtidigt. Jag såg en buss passera "rondellen" bussen var längre än rondellens diameter.

Även om jag vill och måste, hinner jag inte kolla allt som händer på de korta metrarna jag har till förfogande. Det är omöjligt!

Jag har också märkt att folk kör "rakaste vägen" i stället för att köra sicksack! Högerregeln tycks försvunnit.

Numer behöver man en terränggående bil för att köra i staden. Det är nog inte miljövänligt. År det någon som räknat på kostnader? Hur mycket extra bensin går åt för alla stopp, inbromsningar, hastighetsändringar ?

Hur mycket extra slitage på däck med utsläpp av diverse partiklar till luften på grund av alla, ofta vassa, bulor på gatan.