Tack Nyköpings kommun

2 april 2019 05:00

Skola Det är en stor men nödvändig investering för Nyköpings kommun när invigningen av Stigtomta nya skola skedde med pompa och ståt för några veckor sedan.

Signalvärdet är stort vilket för lång tid framåt talar om för människor som vill bo och leva tryggt, med god service, nära naturen och som av olika skäl inte vill bo i en större stad att det är tryggt att som både barnfamilj och äldre att investera och flytta till Stig­tomta.

Sverigedemokrater i Nyköping vill med detta ge en eloge till den beslutande kommunstyrelsen som likt Sverigedemokraterna röstade ja till den nya skolan i Stigtomta, och vi hoppas att bygget av den nya skolan i Stigtomta blir startskottet för vidare investeringar i kommunens ytter­områden och landsbygd.

Men det finns flera mindre orter runt Nyköping. Där lever folk i ovisshet och få barn­familjer väljer att flytta dit och den lokala butiken och skolan tvingas stänga.

Vi hoppas att fler partier likt Sverigedemokraterna ser potentialen i de mindre orterna runt Nyköping som en tillgång och är ett attraktivt boende för både barnfamiljer, äldre och nyinflyttade till kommunen. Det är ett stort resursslöseri att lägga ned mindre skolor och skjutsa eleverna till Nyköping när det vore bättre både för miljön och för eleverna att behålla dessa skolor. Det finns då även möjlighet att de elever från stan som önskar en lugnare studiemiljö att få skolskjuts den andra vägen istället till en skola på en mindre ort.

Nyköpings kommun vill öka antalet invånare med 700 årligen så nu är det dags att visa potentialen i hela kommunen, inte bara de centrala delarna av staden. En levande landsbygd skulle göra Nyköping mer flexibel och en mer attraktiv kommun för flera.

Ole Thronborg, Sverigedemokraterna Nyköping

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!