I Katrineholms-Kuriren den 27 maj uppmanar Göran Svenningsson och Lotta Wistrand från Naturskyddsföreningens klimatgrupp kommunledningen i Katrineholm att utlysa klimatnödläge.

Vi välkomnar ett sådant förslag. Det är viktigt att klimat- och miljöfrågorna hamnar i fokus på den politiska dagordningen och att alla beslut som fattas i kommunen tar hänsyn till hur vi arbetar långsiktigt för att motverka effekterna av den pågående klimatkrisen.

När Miljöpartiet bildades för snart 40 år sedan var det bland annat som en reaktion på det utbredda ointresse för en aktiv miljöpolitik som präglade det politiska etablissemanget. Under de år som gått sedan dess har kunskapen om klimatförändringarna ökat. I dag råder ingen tvekan om att det är människan som ligger bakom de utsläpp som i allt högre utsträckning påverkar klimatet. Vi vet också vad vi måste göra för att motverka den klimatkris vi befinner oss i och detta kommer att kräva modiga politiska beslut.

Sverige brukar ofta nämnas som ett föregångsland när det gäller miljöåtgärder. Ett exempel är införandet av koldioxidskatter, något som allt fler länder tagit efter. Insikten om att vi gemensamt behöver göra mer för att minska utsläppen ökar också i takt med att effekterna av den globala uppvärmningen blir mer synliga.

Att utlysa klimatnödläge är ett viktigt första steg för att skapa krismedvetenhet, för att påtala hur allvarlig situationen är. Men det räcker inte att stanna vid detta. Det kräver också ett mer aktivt arbete för att motverka klimatförändringarna.

Men spelar det då någon roll vad Katrineholms kommun gör? Ja, naturligtvis! På samma sätt som Sverige har ett ansvar att minska sitt klimatavtryck har Katrineholm som kommun ett ansvar att göra sin del. Enligt en alltmer samstämmig forskarkår har vi drygt tio år på oss att göra de betydande förändringar som krävs för att ställa om till ett annat samhälle.

Som individer, kommuner och nationer kan vi välja att vara en del av lösningen, eller en del av problemet. För vår del är valet enkelt – vi vill vara en del av lösningen, och vi vill att även att Katrineholms kommun ska vara det.