Insändare Svar på Urban Lundins insändare i K-K 17 mars 2020

Jag håller helt med Urban Lundin att vi inte kan ha privata apotek och sjukvårdsinrättningar som har som mål att maximera sin vinst. Sådan verksamhet ska ägas av samhället. Men vi kan inte stanna där. Nu i coronatider ser vi att vissa livsmedel börjar ta slut i affärerna. Det är en alldeles för stor samhällelig risk att livsmedelsföretag och matproducenter med vinst som drivkraft ska tjäna pengar på mat som vi alla är tvungna att äta.

All sådan verksamhet borde snarast överföras till offentligt ägande. Självklart gäller detta också all distribution av dessa livsförnödenheter. Först då kan vi som medborgare känna att vi solidariskt tar ansvar för vår fortsatta överlevnad. Men vi lever inte bara av mat, vi måste också värma våra bostäder och ha tillgång till el. Dessa tjänster tillhandahålls ofta via privata aktörer med vinstkrav inför ägare. I kristider som nu blottläggs vår sårbarhet och underlägsenhet mot dessa företag. Lösningen för ett stabilt och tryggt samhälle är att överföra sådana företag till offentligt ägande. 

När vi på detta sätt synar igenom samhällsstrukturen finner vi mängder av privata, vinstdrivande företag som producerar varor och tjänster som de allra flesta av oss är beroende av och betalar för men där vi inte har kontroll och styrning samtidigt som våra pengar går till ägare, företagsledningar och personer med höga befattningar.

 Lösningen på detta gigantiska samhällsproblem är att överföra det allra mesta av privat, vinstdrivande verksamhet till offentligt ägande. I ett slag raderar vi bort risker, brister på varor och den förödmjukelse det innebär att veta att andra människor kan tjäna pengar på våra behov. Inspiration till denna samhällsomvandling kan vi få från Sovjet som tyvärr alldeles för tidigt övergav detta fantastiska samhällssystem. Nordkorea är också en utmärkt vägvisare i denna omställning.