Insändare Något har hänt, nu är det inte längre klang och jubelspel,
sjukhus efter sjukhus, då måste ändå något vara fel.
Vårdpersonalen stressar, går redan nu på knäna,
att minska personal gör det bättre kan de väl inte mena.
Nu är det brått, det behövs penga tillskott ett viktigt skäl.

Ingen politiker kan väl blunda för hur verkligheten är,
stressen ökar, mindre personal som ställer till besvär.
Är det så de tänker när sjukhusen på personal minskar ner,
de som styr och ställer är naiva och ingenting ser.
Hur ska de sluta när problem kommer för den man har kär.