Insändare Svar till "Spring för livet, kvinna" publicerad den 11/3.

Hur ska man kunna fly om mannen har ens liv i sina händer? Många äldre kvinnor har nära nog noll i pension efter att ha varit hemma med barn i många år? Då är det svårt att fly. Skyddad adress, ja, det är ju bra, så länge ingen delar dessa anrop typ Missing People. Den som delar vet kanske inte bakgrunden till "försvinnandet?  Det bara delas och delas, utan en tanke. 

Jag hade skyddad adress från 1991 från till mitten på 2000-talet. Jag fick hjälp att packa alla saker, och bodde först i kvinnojour och sen i lägenhet med annat namn på dörren. 

Bättring, det vet vi att det inte blir, ändå går vi tillbaka. Den som levt under psykiskt och fysiskt våld vet att ens eget psyke är så långt ner, att ens egenvärde inte finns. 

Mansjourer finns, men då måste männen se sitt beteende och vilja få hjälp. 

Makt är rätt ord, finns ingen kärlek i det. Och makt är svår att värja sig ifrån. 

På fb finns Misshandlade kvinnor3, en sida startad av Marie Olsson som medverkat i programmet Agenda på SVT.