Insändare Nu är det snart dags för er att lägga er röst för vad ni tycker är bäst för Baggetorps barnen och man kan ju hoppas att man lyssnar på barnens önskningar att få ha kvar fritids och bygga ut befintlig lokal, satsa pengar på det barnen vill.

Barnkonventionen har blivit svensk lag och där står det att man ska ta beslut utifrån barnens bästa. Hur kan man som politiker sitta och säga att fritids ska stängas för barnens bästa när barnen vill ha kvar sitt fritids.
Absolut, lokalen är för liten men omfördela resurser och bygg ut befintlig lokal. 

Man har inte ens gjort en analys över vad det skulle kosta att bygga ut befintlig lokal. Ansvariga anser även att det är svårt att få utbildad personal till fritidshemmet. Varför inte erbjuda personalen i Baggetorp att gå utbildning till fritidspedagog. Man ökar kompetensen i kommunen genom att erbjuda utbildning. Som att vårdbiträden kan utbilda sig till undersköterskor eller att undersköterskor kan utbilda sig till sjuksköterskor.

Har man gjort risk och konsekvensanalys av flytten? Vad anser Marmorbyns föräldrar plus barn? Är det rimligt av barnens dagar ska börja innan klockan sex? Och kanske var till klockan 18 för att bara en föräldern har körkort? Bussförbindelserna till Marmorbyn är dålig, den är bättre till Baggetorp. 

Känns som man hellre vill se problemen istället för lösningarnas i denna kommun. Att Vingåkers kommun blev Sveriges bästa 2018 är ett hån mot oss på landet.