Lös parkeringsfrågan på Norr!

13 maj 2019 06:00

En gång i tiden på 60-70-talet klarade sig centrum med ett 20-tal p-platser på torget. Nu är stora utrymmen skapade för p-platser.

Samma problem gäller även ytterområden som behöver p-platser för bilexplosionen.

För oss som bor på Norr efter Storgatan är det ett konstant letande efter bilparkering.

Ta Skolgatan som exempel. Vid infart på gatan finns en skylt som säger att man får bara stanna en kort stund för avlastning med mera, samt en tilläggskylt med p-förbud på onsdagar. Varför denna skylt? När behovet är så stort? Om behovet att ploga gatan en dag i veckan är syftet med tillägget, så har detta behov inte varit en enda gång denna vinter, och i framtiden, med uppvärmningseffekt, lär väl inte det vara större behov att ploga! Om det skulle inträffa snöfall kan man styra det med en trottoarpratare som meddelar att i morgon är det p-förbud pga. plogning.

Parkeringsvakten på gatan agerar inkonsekvent och anarkistiskt. Förbiser parkerade bilar andra dagar i veckan men håller fast vid onsdags-tilläggsskylten utan adekvat syfte. Jag i min enfald har trott att parkeringsvakt har insett det ologiska i skyltningen på Skolgatan och lappar bilar efter förnuft, eftersom gatan är full med parkerade bilar dygnet runt. Jag skulle vilja ha ett samtal med kommun hur de tänker sig parkeringssituationen på Norr för att få ordning på parkeringseländet. Jag har för avsikt att skriva till kommunstyrelsen att nu får kommunen vakna till. De får hänga med i samhällsutvecklingen.

Om nån i kommunen läser den här insändaren och vill ha aktuell lägesrapport finns jag i telefonkatalogen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Håkan Brinkman