Insändare Hur och varför har det blivit så här? Då får vi backa 6-7 år i tiden. Katrineholm vill ha och behöver en levande landsbygd. Därför beslutades det i kommunfullmäktige 2014, på initiativ av den politiska majoriteten S och M, att satsa 50 miljoner kronor extra på fiberutbyggnad på landsbygden. Platser där ”marknaden” inte kan generera någon ekonomisk vinst, där ville Katrineholm hjälpa de boende till fiberbaserat bredband. Den satsningen visade sig vara rätt.

I jämförelse med andra kommuner är vår bredbandsutbyggnad ovanligt ambitiös. Nationellt är målet för 2025 att 98% ska ha tillgång till minst 1Gbit/s. Katrineholms kommun spänner bågen rejält och har som målsättning att 100 % av alla hushåll och företag i kommunen ska ha möjlighet till fiberbaserat (ungefär 10 Gbit/s) bredband 2020. Vi når troligen de nationella målen för 2025 redan i år!

Katrineholms fiberutbyggnad i siffror (Källa: PTS siffror för 2018):

Anslutningsgraden på landsbygden har ökat från 4 % - 70 %. Största ökningen i Sverige.

Anslutningsgraden i kommunen är 87 %. Bäst i Sörmland, plats 13 i landet.

97 % av hushållen och företagen i kommunen har idag möjlighet att ansluta sig till fiberbaserat bredband