Insändare Läste i Kuriren den 28/1 "Fler kostnader för Stadsparkens renovering". Om de skenande kostnaderna för restaurangen i Stadsparken.

Ett tydligt exempel på inkompetens och storhetsvansinne hos beslutsfattarna. Ett annat exempel är den planerade "bandyhallen". Undrar vem som skall betala de löpande kostnaderna när den står färdig?

Tror inte att KVBS har möjlighet till det. Vilka flera föreningar är intresserade att hyra och nyttja den? Det blir väl vi skattebetalare som får dra lasset. För några dager sedan kunde vi också läsa i Kuriren att  Göran Dahlström vill ersätta
personal på socialförvaltningen med datorer!? "Dom kan också svar JA. Som alternativ tycker jag att Dahlström istället rationaliserar den politiska organisationen på samma sätt. Datorerna kan också säga JA!!

Jag vill också ha svar på hur utvecklingen för Logistikcentrum har blivit. Är det kanske ytterligare en felinvestering? Och vad har hänt med Amazon? Hoppas att ovanstående exempel inte innebär att kommunens ansvar för
vård, skola och omsorg blir lidande.