Hur ska kommunen lyckas spara på hemtjänsten?

11 maj 2019 06:00

Hur ska kommunen kunna spara pengar på en hemtjänst som inte fungerar särskilt bra i nuläget? Det behövs ju mer resurser istället!

De s.k. brukarna utsätts för ideliga kränkningar. Ett exempel jag känner till är en kvinna som blivit lovad att slippa bli duschad av en man, men som ändå flera gånger blir tillsänd en man. Konsekvensen blir således att hon får avstå från dusch den veckan. Detta sker enligt utsago på grund av brist på personal. Tycker att det tyder på dålig planering samt obefintlig kontroll av brukares önskemål. Tycker man ska vara mån om de äldres integritet.

Förresten, varför ska en brukare behöva ha så många olika personer som kommer hem? Det skapar en väldig otrygghet, i synnerhet som det begås så mycket brott mot godtrogna äldre. Nej, försök att skapa grupper (vårdlag) där ett begränsat antal personer ingår, indelat i exempelvis stadsdelar eller mindre områden så att de äldre och sjuka som både ser och hör dåligt slipper träffa så många personer som de har svårt att känna igen. Det borde finnas en gräns på 5-10 personer som besöker samma brukare. Legitimation borde alltid uppvisas om brukaren inte känner igen personal.

Tråkigt nog har en del personal väldigt låg kompetens. Ibland känns det som om utbildning helt saknas. Försämringen är uppenbar och det skapar otrygghet. Är det kanske så att den duktiga personalen har gått över till privata vårdgivare istället?

Mycket har ju skrivits om dålig arbetsmiljö för kommunens hemtjänstpersonal. Har fått intrycket att missnöjet bland dem består. Bra arbetsförhållanden gör att personalen stannar och känner arbetsglädje. När ska kommunen på allvar ta tag i de problem inom hemtjänsten som drabbar både vårdpersonal och brukare? Som vanligt är det mycket prat och lite verkstad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Orolig pensionär