Flera faktorer påverkar klimatet

10 juli 2019 05:00

Det existerar yttre faktorer till jordens klimat som inte har mänsklig påverkan, vilket klimatalarmister bör studera. 1) Solens magnetismen som varierar. 2) Jordens lutning till solen. 3) Jordens elliptiska bana runt solen varierar.

Att som klimatalarmister hävda att det endast finns mänsklig påverkan på klimatet är tunnelseende.

För övrigt är koldioxid en livets gas för växter. Utan koldioxid i luft och mark dör all växtlighet. Växter är i behov av koldioxid i sin process av fotosyntes. Växter andas in koldioxid och andas ut syre. Människan andas in syre och andas ut koldioxid . En slags symbios!

Gunnar Eriksson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!