Cykling bra för både hälsa och miljö

8 maj 2019 06:00

En stor brittisk studie visar att de som cyklar till jobbet halverar (52 procent) risken att drabbas av både hjärt- kärlsjukdomar och cancer jämfört med dem som åker bil eller kollektivtrafik. Studien är den största som gjorts, med kvarts miljon deltagare som följts under fem år.

Konditionen förbättras och musklerna blir starkare och man förbränner kalorier. En annan studie, från Harvard, visade att medelålders män som cyklade, inte led av impotens i lika hög utsträckning som de som inte cyklade.

Ökad cykling skulle avsevärt förbättra folkhälsan i Sverige. Bara detta borde leda till att varje kommun och region skulle utrusta samtliga anställda med cykel som friskvårdsinsats. Och i alla kommuner borde det vara självklart att ha någon sorts cykeluthyrningssystem, så att alla invånare enkelt ska kunna cykla.

Det är inte bara hälsan som blir bättre av att cykla. Plånboken blir också glad. Det är billigare att cykla än att åka bil eller kollektivt.

Miljön blir bättre ju fler som cyklar. En vanlig cykel släpper inte ut någonting alls, och en elcykel i Sverige släpper inte heller ut några större mängder koldioxid eftersom vi i Sverige har relativt ren eltillverkning.

För att främja ett ökat cyklande behöver många kommuner bygga ut sina cykelvägar så att man känner sig trygg när man cyklar. Ingen ska behöva trängas med bilar när man cyklar. Stadskärnor behöver inte ha bilar, de är mer lämpade för cyklar.

Områden runt skolor skulle också behöva göras bilfria så att fler föräldrar vågar låta sina barn cykla till skolan.

När stadskärnor blir bilfria ökar ytorna för dem som går och cyklar. Det blir mindre buller, det släpps inte ut skadliga ämnen i luften och partiklar från bildäck minimeras. Varje bil tar upp lika mycket plats som 10 cyklar. Det är mycket plats som skulle kunna användas till utemiljöer, uteserveringar, lekytor och för cykling och gående.

Varje järnvägsstation borde ha ordentliga, låsbara cykelgarage, och på alla tåg borde det finnas möjlighet att ta med cykeln.

Antal skadade i cykelolyckor minskar också med ökat antal cyklister. I Köpenhamn ökade antalet cyklister med 44 procent mellan 1995-2006, men antalet olyckor minskade med 60 procent.

Nu är det bara är att sätta sig på sin cykel och trampa på.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!