Insändare Replik på debattartikeln "Vingåker har ingen brist på äldreboenden" publicerad 20/12.

Robert Skoglund (S) svarar i en replik att Vingåker inte har någon brist på äldreboenden. Men faktum är att Vingåkers kommun själva i Boverkets enkät har svarat att de har underskott nu och kommer att ha det om fem år.

Vem som svarat på Boverkets enkät i Vingåkers kommun kan inte vi svara på utan kan bara förlita oss på vad kommunerna själva rapporterar in. Vi har inte påstått att Vingåker i det befintliga beståndet har bostäder som snart behöver bytas ut.

Det är dock ett problem som finns på flera håll i riket. En beskrivning av det är när en privat aktör tar över ett kommunalt boende på entreprenad har aktören nekats tillstånds av Inspektionen för vård och omsorg för att byggnaden inte håller måttet. Då går boendet tillbaka i kommunal regi och drivs vidare som om inget har hänt.

Det borde oroa alla politiker. Det är i alla fall för Vårdföretagarna självklart att äldre ska erbjudas samma goda kvalitet på sitt äldreboende i kommunal regi som den får genom en privat aktör.

Om det nu är så att Vingångers kommun inte har brist på äldreboenden och inte heller har stora renoveringsbehov i det befintliga beståndet är det något positivt. Då sticker i så fall kommunen ut i ett nationellt perspektiv där äldre ofta erbjuds hemtjänst för att det är billigare eller för att det helt enkelt saknas boenden för en allt större mängd äldre.