Insändare Kommunen gör satsningar i staden men detta ser många bilburna invånarna som något ont. Man skäller på kommunen och Göran Dahlström. Att staden förses med gupp, andra hastighetsbegränsande åtgärder ifrågasätts starkt. Man är orolig för bilens hälsa. Hur husbilarna inte längre kan köras i staden.

Själva anledningen till åtgärderna är det ingen som funderar över. ”-Varför ska det vara så mycket gupp just här i Katrineholm?” Jo, det behöver man inte vara raketforskare för att förstå. Eftersom hastigheterna som bilarna håller i staden är för höga. Inom stadskärnan gäller vanligen 30 eller 40 km/h. 

Håller man den hastigheten så har man ofta en bakomliggande bil precis i bakrutan. Man kanske är rädd att bli förväxlad med en EPA-traktor? Utanför exempelvis Sandbäcksskolan står det 30 km/h på skyltarna, men detta är det sällan någon som håller som bilförare/vårdnadshavare. Kanske behövs det gupp även här?

Ofta, ofta står de bilar som är parkerade utanför skolan även på tomgång dessutom, här har Greta-effekten inte nått fram av någon konstig anledning. Sommartid är bilen på tomgång för att troligen kyla kupén och på vintern för att värma. Men så till själva anledningen till de hastighetssänkande åtgärderna. Det borde nog lyftas fram att om ett barn blir påkört i 30 km/h så dör nästan inget barn, men om den påkörande bilen håller 50 km/h så dör nästan alla barn som blir påkörda! Katrineholms kommun, fortsätt stå er starka och kämpa mot fortkörning och att försöka informera jäktade invånare. Kommunen ska växla upp, men invånarna bör nog växla ned.