Insändare Såg i tidningen en artikel om hur några personer tagit sig in på en gård med slaktkycklinguppfödning med syfte att verksamheten skall upphöra. 

Mycket väsen och polis inkopplad. Jag tycker inte heller om broileruppfödning men jag demonstrerar på mitt eget lilla sätt, nämligen genom att avstå från att köpa produkterna i affären. Detta går lugnt och fredligt till och ger inte upphov till några förstasidesrubriker. Är dock övertygad om att resultatet blir lika bra om tillräckligt många gör så.