Insändare Vi har redan ett skuggsamhälle, personer som “försvinner”, gått “under jord” när man fått utvisningsbeslut. En mindre summa pengar, inte mycket för oss, men värd mer i hemlandet, till exempel Afghanistan dit många utvisades, för att kunna börja livet i hemlandet igen, dock bara till dom som återvänder frivilligt. Ett alternativ är en kortare utbildning som ger möjligheten till arbete i hemlandet. alla kan inte vara bönder. Utbilda personer som får stanna i bristyrken; studiebidrag och förmånliga lånevillkor. I Sverige pratar man om humanitet. Det måste man visa i handling. Bara prat hjälper ingen. Satsningarna (pengar) kan svida en stund men i längden blir det bättre för oss alla. Färre bidragstagare, mindre bostadsbrist. Flera skulle återvända om sökande skulle få hjälp. Större antal utvisas än får stanna. Ta hand om båda.