Angående den framtida bandyhallen

27 augusti 2019 06:00

Läser i Kuriren att KVBS-medlemmar varit på kickoff-läger, att 80 av lagets 100 medlemmar deltagit.

Det innebär att i och med 115 miljoner kronor bygget som den nya bandyhallen kommer att kosta. Att det satsas 1,15 miljoner kronor per medlem i KVBS. Jag är medveten om att bandyhallen även ska användas till annat men bandyn kommer nog att ha företräde till hallen. Undrar i mitt still sinne hur många andra aktiva ungdomar som får samma satsning?

Mamma till inomhusidrottsbarn

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!