Insändare Värdegrunden dominerar numera allt i samhället, från politiken, skolan och medierna. En av trossatserna är den ständigt upprepade floskeln att "alla människor är lika mycket värda." 

Det är en ren lögn. För det är inte alls så, att alla människor är lika mycket värda. Det kommer aldrig att bli så och det är heller inte önskvärt att det blir så. En av flera invändningar mot det infantila påståendet är naturligtvis att alla mänskliga grupperingar är hierarkiskt ordnade. För det är alltid någon som bestämmer mer än den andra, någon som har högsta rangen, är bäst betald. En läkare t.ex är mer värd än en våldtäktsman och mördare. Att de skulle vara lika mycket värda är det nog bara mördaren som önskar. Så är det ju också så att alla människor värderar sina nära och kära högre än totala främlingar.

I skolan och arbetslivet värderas vi alla via betyg och löner och om alla vore lika mycket värda skulle begrepp som värdefull och värdelös inte vara meningsbärande. 

Det är bara i ett sammanhang man kan säga att dogmen stämmer – När vi ska välja nya politiska ledare, då är varje medborgares röst lika mycket värd.