Alla har rätt till jämlik mat i sjukvården

Svar till Anna Agdestein "Viktigt med nyanser om maten för svårt sjuka" Katrineholms-Kuriren 180315.

31 mars 2018 05:00

Food Pharmacy, en av Sveriges största influencers inom mat och hälsa, initierade i januari uppropet #sjukmat (sjukmat.se) med syfte att påverka beslutsfattare att ta ansvar för att den skattefinansierade maten som serveras i skolor, vård och omsorg är god och ger oss näring.

Under åren har vi fått ta del av en mängd berättelser från privatpersoner som vittnat om att den skattefinansierade maten som serveras på deras barns skolor, deras föräldrars äldreboenden och i sjukvården i många fall inte lever upp till de nordiska näringsrekommendationerna. Förra året fick jag personligen erfara detta då min man under många månader vårdades på sjukhus.

Med #sjukmat vill vi skapa en plats för alla dessa historier. Vi vill att uppropet ska leda till förändring och tack vare en gemensam plattform har vi större möjlighet att påverka våra ansvariga beslutsfattare. Det är inte meningen att man ska haka upp sig på detaljerna i de enskilda historierna, utan att man ska se det övergripande systemfelet som genomsyrar varje berättelse. Den skattefinansierade maten kostar åtskilliga miljarder varje år. Det är fantastiskt att bo i ett land där vi gemensamt tar ansvar för ett skattefinansierat sjukvårdssystem, men på allt för många ställen är maten som serveras undermålig. Det tycker vi är ett resursslöseri, och de 8 miljarder som läggs på råvaror till dessa måltider bör spenderas med eftertanke.

Vi delar också med oss av goda exempel på bra och näringsrik skattefinansierad mat. Dessa bevisar att det med rätt engagemang redan i nuläget går att laga mat som lever upp till de rekommendationer som finns, utan tillskott av ytterligare skattemedel. Vi har alla rätt till jämlik mat oavsett var i landet vi befinner oss. Livsstilsrelaterade sjukdomar ökar kraftigt i Sverige och belastar sjukvårdsbudgeten mer och

mer för varje år. Det är tveklöst så att en dålig kosthållning är en stor bidragande orsak till att de livsstilsrelaterade sjukdomarna ökar (och kryper ner i åldrarna). Vi anser att politiker bör ta problemet på allvar, föregå med gott exempel och arbeta med förebyggande insatser. Inte minst genom att se till att den skattefinansierade maten som serveras bidrar till att göra oss friska, och inte tvärtom.

Anna Lindelöw Mannheimer

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!