Insändare Idag fredag sker en ny mobilisering runt i världen mot klimatförstörelsen med krav på akuta åtgärder för minskade koldioxidutsläpp och realistiska planer på en fossilfri tillvaro, så även i Katrineholm. Vi måste upphöra med att utnyttja resurser som tillhör våra barn och barnbarn. Politiker, finanssektorn och storföretag måste skärpa sig och agera nu!

Inte heller Sverige lever upp till beslutade planer på minskade utsläpp och omställning av samhället. 

Tusentals forskare från hela världen varnar i ett uttalande för att mänskligheten står inför ”oöverträffat lidande” på grund av klimatkrisen och att planeten står inför ett klimatnödläge.

De menar att en orsak till klimatkrisen är överdriven konsumtion kopplad till den rika livsstilen och kräver av världens regeringar att sätta stopp för befolkningsökningen, lämna fossila bränslen, stoppa skogsskövlingen och minska köttkonsumtionen (Expressen november 2019). Detta behöver sägas 40 år efter den första klimatkonferensen, 40 år av vetskap och så lite har gjorts.

Uppenbarligen har regeringar misslyckats med att hantera krisen som kräver stora och varaktiga förändringar. Vi behöver göra den nödvändiga omställningen till ett fossilfritt samhälle nu och samtidigt förbättra levnadsvillkoren för de mest utsatta i de värst drabbade fattiga länderna. Men även hos våra rika länder. Länder har gjort stora förändringar förr, exempelvis under världskrigen, då hela ekonomier omvandlades till krigsmaterialproduktion på kort tid. Vi kan och måste göra det igen!