100% förnybar el - ett självändamål som ruinerar oss

4 september 2019 05:00

Svar på debattartikeln " Hushållen betalar priset för ny kärnkraft" publicerad 28/8

Den 28/8 hade Linda Burenius och Jennie Wiederholm en partsinlaga om att fortsatt kärnkraft skulle vara kostsam för elkonsumenterna. De anser att 100% fossilfritt skulle vara problematiskt.

Ett av ’problemen’ är att vi redan har 100% fossilfri el. Man tar sig för pannan. Det är just fossilfritt som klimatet kräver.

Det är bara att se till att inte behöva stänga fungerande och klimatsmarta kraftstationer i det korta perspektivet och bana väg för reinvesteringar i fortsatt kärnkraft. Det är det som kallas fossilfritt. Det upplevda problemet är nog snarare att det inte behöver byggas mera förnybart, vilket för vissa tydligen är viktigare än klimatkrisen.

Swecos rapport ’100% förnybart’ visar på en enorm kostnad om 1600 Mdr SEK (här ingår investeringar och reinvesteringar tillsammans). Om man med Swecos siffror studerar vad alternativet med att behålla nuvarande infrastruktur med fortsatt användning av kärnkraft hamnar man på mindre än hälften. För 900 Mdr extra som förnybar el kostar får vi ett elsystem med osäker leveransförmåga, dubbelt elpris och inte minst högre klimatutsläpp än idag.

Det tog oss 15 år (1970-1985) att bygga 12 reaktorer, samtidigt som elpriset kunde sänkas. Möjligt även idag om politisk vilja fanns

Energimyndighetens rapport utesluter halva verkligheten genom att bara räkna energiförbrukning över året. Den tar inte hänsyn till fysikaliska lagar som gäller ett elkraftnät, nämligen svängmassa och ständig effektbalans. Kostnad för detta slipper producenter av förnybar el, men det kommer att drabba oss via nätkostnaden.

Lars Wiegert

Civilingenjör elkraft

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!