Yrkesprogram ska ge högskolebehörighet

25 juli 2019 05:05

Den 17 juli presenterade Jari Puustinen (M) ett förslag om nya riktlinjer för sommarjobb inom Eskilstuna kommun. Förslaget skulle innebära krav på godkända betyg i svenska och matte alternativt obligatoriskt sommarskola för att kunna ta del av kommunens feriepraktik, sommartjänster avsatta för ungdomar.

I en tid av breda politiska koalitioner får vi inte sluta förmedla skillnader mellan samarbetspartierna. Jag tycker att M:s förslag är dåligt eftersom det skapar högre trösklar för ungdomar med såväl svårigheter i skolan som brist på släktingar att ta anställning hos. Förslaget medför framförallt en risk där ungdomar som hamnat snett, lider av diagnoser eller psykisk ohälsa, saknar studiemotivation eller tillräckliga färdigheter i svenska språket, kan komma att bli utan sysselsättning. När de i stället för att vara kvalificerade för att feriearbeta praktiskt ett par veckor, få stärkt självkänsla och kontaktnät, hamnar längre ifrån arbetsmarknaden, vilket även missgynnar kommunen i längden.

Vad jag däremot välkomnar är en ny moderat syn på kunskap och jag vill därför väcka liv i en annan debatt. Nämligen den om att återinföra högskolebehörigheten på yrkesprogrammen.

En av samhällets största utmaningar i dag är att klara kompetensförsörjningen inom våra många bristyrken. Samtidigt ser vi hur allt färre ungdomar väljer yrkesprogram. Sökandet har sjunkit sedan avskaffandet av högskolebehörigheten, en reform som dåvarande utbildningslminister Jan Björklund (L) motiverade med att “alla vill inte bli akademiker”. Det må så vara, men som socialdemokrat vill jag att alla ska få ta del av kunskap, ges möjligheten att ombilda sig i livet och slippa ta avgörande beslut som vilsen 15-åring, utan att sedan behöva krångla med eventuella tilläggsval. Trygghet ger frihet.

Under förra mandatperioden fanns ett skarpt förslag i riksdagen om ett återinförande av högskolebehörigheten, något som till och med Svenskt Näringsliv välkomnade med öppna armar för att åter öka attraktionskraften till programmen som säkrar framtidens kompetensförsörjning. De borgerliga partierna satte stopp. “Kunskapstvång” hette det.

Därför hoppas jag nu att Jari Puustinen gör allt för att få sitt parti att nationellt ändra inställning. Att kunskap ska vara för alla och att vi behöver obligatoriska system för att säkerställa detta och rå på samhällsutmaningar. För inte är väl betygskrav och tvungen sommarskola rekvisita i en tom hårdare tag-retorik?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josefine Helleday (S) Vice ordförande i gymnasienämnden, Eskilstuna