Debatt Just nu fattas många stora ekonomiska beslut i kommunen kring idrotten i Katrineholm och ett nytt idrottspolitiskt program håller på att tas fram. I det tidigare programmet så poängterar man bland annat att anläggningar och ekonomiskt stöd ska fördelas likvärdigt. Man talar också om att Katrineholm tappat flest kvinnliga medlemmar i Sörmland. Man skriver att kommunen och föreningslivet måste motverka att tappet fortsätter.

Hur ser utvärderingen ut av dessa mål inför nya planen som gäller 2020-2023? Hur mycket pengar blir det till andra satsningar än ishall?

I vår förening, GK Katrineholmsgymnasterna, har vi under flera år haft kö av barn och ungdomar som vill börja idrotta. Vi skulle kunna bidra till att ett av målen i det idrottspolitiska programmet uppfylls då kön till stor del består av flickor/kvinnor. Men vi får inte plats i gymnastikhallen. Till hösten ska vi få ut 21 grupper som ska träna 61 timmar i en hall där vi har 15 timmar att nyttja. En omöjlig ekvation!

Vi är otroligt tacksamma till att kommunen köpt in redskap så att vi åter igen kan ha verksamhet i DE-hallen. Okej, det gör lite ont i fötterna för gymnasterna att springa barfota på det knottriga golvet som är anpassat för friidrott. Det är även otroligt tungt att dra redskap över golvet men vi kan i alla fall fortsätta ta emot nya gymnaster. Vi kan väl jämföra DE-hallen med att träna på grusplan för fotbollsspelare. Det gör lite ont att trilla men det är bättre än ingenting. Tyvärr räcker nu inte heller tiderna i DE-hallen.

På 90-talet tänkte man lägga igen skumgropen i DE-hallen för att i stället ge plats till volleyboll. Tänk om det skett. I dag har vi 1 000 katrineholmare som håller på med gymnastik och volleybollens verksamhet är väldigt liten. Vi hoppas att kommunen gör en ordentlig analys av hur idrottandet ser ut i Sverige och samlar in information från föreningarna i Katrineholm om hur verksamhetsbehoven ser ut.

Gymnastik är en av få specialidrotter som ökar antalet medlemmar i åldern 7-12 år. Mellan 2012-2017 ökade antalet deltagaraktiviteter med 45 procent. En trend som tydligt visar att gymnastiken är väl värd att satsas på. Frågan är bara om det finns med i planen för de närmaste åren. De svar vi fått när vi ställt frågan har varit svävande. Kön och hallbehovet finns nu!

Som kuriosa kan vi berätta att dagens gymnastikhall kostade mindre att bygga än den beräknade driftskostnaden av nya ishallen under ett år.