Debatt Sedan 2008 har antalet vårdnadstvister ökat och i dag avgörs cirka 7 300 tvister i domstol. Tvister som till viss del borde kunna hanteras på ett annat sätt. 

De största förlorarna i tvisterna är barnen som riskerar att förlora kontakt med sin ena förälder och/eller med sina mor- eller farföräldrar.

 

Att gå igenom en separation tar på alla parter och leder det till en vårdnadstvist drabbar det ännu hårdare. De flesta tvister handlar om bristen på samarbete mellan föräldrarna. 

Allvaret i bristen på samarbete avgör ofta om det ska vara gemensam eller ensam vårdnad och vem som i så fall ska få ensam vårdnad.

 

Centerpartiet tycker det är oroväckande att allt fler familjer tvistar i domstol om vad de anser är det bästa för barnet. Det bästa för barnet är enligt forskning oftast att ha kontakt och umgänge med båda sina föräldrar. 

Därför vill vi att det införs ett krav på att föräldrarna har genomgått medlingsmöten med en jurist och psykolog innan de får stämma varandra i domstol. Vi tror att kravet på medling kommer få fler föräldrar att hitta vägar framåt. De är ju trots allt båda föräldrar fram till det att barnet fyller 18 år och själv får fatta beslut.

Vi vill även se satsningar på kompetensutveckling och metodutveckling inom socialtjänsten som i många fall utreder familjens situation i en vårdnadstvist. 

 

Vi ska också komma ihåg att det finns fall där en förälder inte ska ha vårdnaden om sitt barn, där det inte är i enlighet med barnets bästa. Det är viktigt att barnets rätt att slippa missbruk och våld värderas högt. I det fall det finns misstanke om våld eller missbruk så måste detta utredas snabbt och avgöras innan man kan avgöra vårdnadstvisten. 

Att som i dag, när en misstanke som inte är fastställd kan vara orsaken till att barnet förlorar eller får försämrad kontakt med sin ena förälder, är inte en bra situation för barnet. Lika lite som det är bra för barnet att vistas i en miljö med missbruk eller våld.

Centerpartiet har också tagit ställning för att om en person dömts för att ha tagit livet av barnets andra förälder, så ska denna automatiskt förlora vårdnaden om barnet. Det är en viktig trygghetsåtgärd för barnet.

 

Det viktigaste i frågan om vårdnadstvister är ändå att hjälpa familjerna till samarbete. Barn mår i de flesta fall bäst av att ha sina föräldrar i närheten och av att föräldrarna tar ett gemensamt ansvar för uppfostran, stöd och utveckling. 

Det är fokuset i Centerpartiets arbete. Nu återstår att se om regeringen under året kommer med det utlovade förslaget hur de tänker att antalet vårdnadstvister ska minska. 

 

Martina Johansson (C)

Ansvarig för familjerätt och riksdagsledamot för Sörmland