Tillåt solpaneler på stora tak

9 augusti 2019 05:10

Solelkommissionen är ett nätverk som består av Vasakronan, HSB, Telge Energi, IKEA och Solkompaniet. Vår målsättning att minst tio procent av Sveriges elbehov ska komma från solen år 2030. Solelboomen 2018 är en bra början, men Sverige ligger långt efter länder i vårt närområde.

Förra året installerades över 10 000 nya solelanläggningar, de flesta på villatak. Och 1 500 solelanläggningar byggdes på bostadsrättföreningar, hyreshus, skolor, köpcentrum och kontor. Totalt ökade solelen med hela 78 procent. Regelverken för privatpersoner och solelanläggningar upp till 255 kilowatt har förbättrats kraftigt de senaste åren.

Men de stora taken används inte, gränsen på 255 kilowatt utesluter logistikbyggnader, idrottshallar och andra större byggnader. Vårt förslag är att all egenproducerad solel som används för att täcka fastighetens förbrukning, oavsett storlek på anläggningen, ska vara befriad från energisskatt. Vi vill att solel hanteras på samma sätt som energieffektivisering. Sverige har självklart ingen skatt på den el som en fastighetsägare inte längre köper när de installerar en värmepump eller byter fönster i en byggnad. Samma princip måste gälla även för solel som produceras på en byggnad.

Gränsen på 255 kilowatt är en svensk regel och vi anser att EU:s nya förnybarhetsdirektiv som antogs i december 2018 ger Sverige möjlighet att införa en energiskattebefrielse för el som produceras för att förbrukas av fastighetsägaren.

Dagens regelverk är trots de senaste årens förbättringar gjorda för den gamla elmarknaden där elbolagen producerar, elnäten transporterar och kunderna förbrukar elen. Men solel på byggnader är inte traditionell elproduktion – det är ett sätt för elkunderna att använda modern teknik för att köpa mindre el. Det stödjer dessutom Sveriges mål om ett helt förnybart elsystem och ska inte ska hindras av gammalmodiga regelverk.

Vi vill ta vårt klimatansvar och bygga mer solceller. Men för att kunna göra det fullt ut, behöver vi ett regelverk som är anpassat till solel. Nu är det upp till energiminister Anders Ygeman att öppna upp för solel på de allra bästa taken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!