Stäng inte kärnkraften

14 september 2019 06:00

Vad klimatet behöver är mindre koldioxid och Sveriges elkraftsystem är redan koldioxidfritt. Miljöpartiet beskyller kärnkraft för att vara olönsam, smutsig och farlig, i en debattartikel i Katrineholms-Kuriren den 9 september. Det är inte sant.

På 15 år byggde vi 12 reaktorer till en kostnad av cirka 45 MSEK per installerad MW (dagens penningvärde). Samtidigt kunde elpriset sänkas så pass att man kunde sluta elda med olja för att hålla husen varma. Då fick vi ungefär 9800 MW eller 78 TWh per år.

Under 20 år har vindkraft inte presterat mera än 18 TWh per år till en byggkostnad av 45 MSEK per tillgänglig MW (vindbranschens egen siffra med hänsyn till kapacitetsfaktorn 11 procent, enligt Svenska Kraftnät). Driftkostnaderna är enligt Energimyndigheten och Energikommissionen samma för båda kraftslagen (cirka 50 öre/kWh). För samma kostnad har vi alltså fått 78 TWh/år från kärnkraft och bara 18 TWh från vind. Ännu billigare blir det förstås om vi inte avvecklar befintlig kärnkraft i förtid, speciellt som den nu är avskriven och betald.

Vad gäller farligheten, så har den under snart 70 år som fredlig kärnkraft funnits, färre än 100 dödsfall kända. Enligt WHO (”Chernobyl, The true scale och the accident”) blir antal dödsfall från Tjernobyl högst 4 000 bland dem som fått mest strålning. Samtidigt åstadkommer luftförorenngar från förbränning av bio- och fossilbränslen 7 miljoner förtida dödsfall årligen (WHO, News release 25 maj 2014). Kärnkraft räddar alltså miljontals människoliv varje år tack vare all den fossilenergi den ersätter.

Vad gäller strålning från Fukushima kommer ingen av befolkningen att få högre extra livsdos än vad man får årligen på många ställen här hemma (WHO, ”Fukushima five years on”). Stora områden har redan friklassats och återflyttning pågår.

Uranbrytning, liksom all gruvbrytning, är förvisso smutsig. Men om man tar hänsyn till hur mycket energi man får ut per kilo uranmalm jämfört med till exempel kol, så är uranet klart renast. Inte heller är vindkraft förnybar. Det går åt en hel del järnmalm och kalk för att bygga en vindsnurra.

100 procent förnybart är en dröm som kommer att bli vår mardröm. Genom att stänga generatorer som skapar stabilitet och effektbalans minskar möjligheten att balansera ut slumpkraft. Att ”krama ut mera” ur vattenkraften låter sig inte göras av EU-direktiv om begränsning av nivåfluktuationer i vattendammar. Nedsläckningarna på Gotland visar hur det går med för mycket vindkraft. Vill vi lösa klimatkrisen får vi rucka på lyxen att stänga kärnkraft.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Wiegert Civilingenjör Elkraft