Debatt Byggbranschen i Sverige står för omkring en femtedel av landets utsläpp av växthusgaser, ett avtryck på miljö och klimat som måste minska. Varje dag med minskad miljöpåverkan är betydelsefull och vi måste därför använda alla nu tillgängliga verktyg – från stora förändringar som att effektivisera själva byggprocessen, välja mer hållbara byggmaterial och optimera transporter, till mindre som att byta arbetskläder.

Hantverkarna i Sörmlands enmansföretag skulle bara genom den enkla förändringen att välja miljövarudeklarerade byxor, kunna minska vattenåtgången i världen med 101 miljoner liter vatten per år. Det motsvarar vattenförbrukningen från alla hushåll i Eskilstuna under en vecka.

 

Klädindustrin står liksom byggbranschen inför en klimatutmaning, runt en tiondel av alla utsläpp globalt beräknas komma från textilindustrin.

Att tillverka ett klädesplagg är komplicerat, med många olika råvaror, delar, leverantörer och arbetsmoment. Komplexiteten är en anledning till att klädföretag ofta vet väldigt lite om sin värdekedja – endast 5 procent av världens största klädtillverkare kan redovisa varifrån deras råvaror kommer, visar rapporten Fashion Transparency Index.

 

Genom att kartlägga, mäta och designa en klädkollektion för att ha så liten påverkan som möjligt, kan klädernas fotavtryck minska dramatiskt. Ett standardiserat mätsätt finns. 

För att kunna använda det för kläder har vi på Fristads tillsammans med forskningsinstitutet Rise tagit fram en miljövarudeklaration, en så kallad Environmental Product Declaration eller EPD. Metoden är tredjepartsgranskad, utgår från ett livscykelperspektiv och kan användas för såväl arbetskläder som modeplagg.

 

EPD är redan i dag ett välkänt begrepp inom byggbranschen, som var tidigt ute med miljövarudeklarationer på byggmaterial. 

Byggbranschen har alltså ett försprång gentemot andra branscher och steget att också välja miljövarudeklarerade arbetskläder borde därför vara enkelt.

 

Anders Hülse

Vd på Fristads