Sörmland bör lära av Dalarna

17 augusti 2019 06:00

Varför är besöksnäringen viktig för en ort? Varför ska kommuner och regioner lägga pengar och fokus på besöksnäringen?

En plats med stark besöksnäring är en attraktiv plats, som lockar människor, kapital och företag. Dessutom är en attraktiv plats för besökare också en attraktiv plats för de som bor där.

En växande besöksnäring ökar antal arbetstillfällen och erbjuder bra instegsjobb på arbetsmarknaden. Fler besökare skapar också ett bättre handelsutbud för den fasta befolkningen.

Varför är det viktigt med en attraktiv ort där fler vill bosätta sig? Attraktiviteten bidrar till att fler flyttar in och arbetar på orten och bidrar på så sätt till ökade skatteintäkter. Det gör att vi kan fortsätta utveckla och kvalitetssäkra våra övriga kommunala verksamheter i form av vård, skola och omsorg.

I veckan besökte vi Visit Dalarna som är ett bolag där alla Dalarnas kommuner och drygt 800 företag är med. Dalarna har framgångsrikt arbetat på olika sätt under många år med att utveckla Dalarna till det turistlän det är i dag. Visit Dalarna arbetar strategiskt med destinationsutveckling och målgrupper. Bolaget jobbar med att hjälpa besöksnäringsföretagen och inte besökarna eftersom företagen är de som bäst sköter kontakterna med sina gäster.

För att hålla ihop ett stort län med olika förutsättningar jobbar man också med lokala besöksnäringsplaner där det lokala näringslivet, föreningar, organisationer och kommunen tar fram den lokala satsning som passar dem. Destinationsbolaget marknadsför besöksanledningar, inte kommuner. Det skapar bra incitament för att jobba mot det som besökare efterfrågar. Ingen gäst besöker en plats utan anledning. Det är viktigt att komma ihåg.

Syftet med besöket i Dalarna var att få inspiration till hur Sörmland kan utvecklas ytterligare som ett starkt län för besöksnäring. Sörmland har mycket att erbjuda, en härlig natur att vandra i, fantastisk mat som säljs direkt på gården, sjöar som bryter av landskapet och närheten till havet.

Vad behöver Sörmland göra?

Fortsätta det goda arbetet som har påbörjats. Det finns samarbeten i länet genom ett bolag och en gemensam kanal för marknadsföring. Vi tror att fler av oss som är engagerade i politiken behöver se värdet av turism som spänner över flera områden och där vi gemensamt kan arbeta för Sörmlands utveckling. Att gemensamt ta fram en plan för var och hur turismen kan utvecklas kan ta oss ett steg längre.

Ett steg för att utveckla regionen generellt är taget i och med regionbildningen och tillsammans med alla kommuner kan vi öka fokuseringen på den regionala utvecklingen som turismen kan bidra med. Vi tror fler kan hämta inspiration i Dalarna för att ta oss vidare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Martina Johansson (C) Riksdagsledamot från Sörmland Peter Helander (C) Talesperson för besöksnäringsfrågor och riksdagsledamot från Dalarna