Debatt Tänk att det finns så många barn i Sköldinge att de inte får plats i förskolan utan i stället får köa för att få komma in. Det tyder på att landsbygden är attraktiv. Många vill bo i Katrineholms landsbygd.

Tvärtemot vad företrädare för majoriteten påstått under ett möte i Sköldinge i höstas, att det inte kommer flytta in några barnfamiljer till Sköldinge enligt deras prognoser, så frodas Sköldinge och övriga kärnorter runtom i Katrineholm.

Men om kommunen konsekvent utarmar landsbygden genom att inte verka för att Katrineholmsbarnen på landsbygden får plats i sin närmsta förskola eller skola, att de har lika säkra skolvägar som de i staden, eller att man som förälder runt om orterna inte erbjuds skolskjuts, eller att kommunen är snabb på att lägga ner avdelningar inom kommunal service men långsam när det gäller att öppna dem igen, så är det klart att attraktiviteten minskar. Särskilt i jämförelse med nylagd kullersten, planteringar, konstverk, nya fräscha lokaler och idrottshallar i andra delar av Katrineholm.

Det är nästan inga av kommunens nybyggnationer av lägenheter eller bostäder som sker på landsbygden. Det finns mycket få kommunägda hyreslägenheter utanför staden. Det senaste draget är att minska antalet platser på äldreboendet i Sköldinge till hälften. Motiveringen är bland annat att det just nu inte finns en efterfrågan.

Men det finns en kraft och ett engagemang på landsbygden som Socialdemokraterna och Moderaterna uppenbarligen inte ser. Små bra skolor som trots osäkra förutsättningar ser varenda barn och skapar en trygg och lärorik skolgång. Aktiva föräldrar som kämpar för att ge sina barn en bra fritid och uppväxt. I Sköldinge, en folkhögskola som är känd världen över. Mängder med företag och en besöksnäring som växer. När det tillåts, så samverkar civilsamhället med det kommunala på ett föredömligt sätt på landsbygden.

Så i stället för att svartmåla landsbygden som en plats där ingen vill bo och utarma den genom att inte satsa där, så borde kommunen anta en annan ton och skapa bättre förutsättningar för en levande landsbygd i Katrineholm.

Regelbundna medborgardialoger är ett verktyg som kommunen kan använda för att lyssna på alla katrineholmare. Att verka för en modern kollektivtrafik som går där människor bor är en annan. Skolskjutsreglerna borde ses över för att ge alla Katrineholmsbarn en chans till likvärdig och avgiftsfri skola, oavsett var de bor. Satsa resurserna på hela Katrineholm rättvist utifrån att en tredjedel av katrineholmarna bor på landsbygden. 

Men framförallt behövs en attitydförändring. Se potentialen, tala gott om vår fantastiska landsbygd och måla den i alla de sprakande färger den består av.

Victoria Barrsäter
Centerpartiet