Politiker bör ta ansvar för debatten

23 augusti 2019 05:00

Under de senaste åren har falska nyheter och faktaresistens blivit återkommande inslag i samhällsdebatten, både i Sverige och i resten av världen. Om folkvalda politiker och andra opinionsbildare bortser från kända fakta och sprider felaktiga uppgifter för att stärka sin argumentation, hotas demokratin. Det kan också leda till sämre eller i värsta fall farliga politiska beslut.

En del hävdar att all kunskap går att ifrågasätta och att forskningen haft fel förut. Det är naturligtvis korrekt. En del av forskningens natur är att ständigt ifrågasätta och testa gällande uppfattningar. Samtidigt går det inte att bortse från att risken för att uppgifter som bygger på en gedigen vetenskaplig prövning ska visa sig vara felaktiga är långt mindre än uppgifter som främst bygger på spekulation och inte går att kontrollera. Vi skulle få en bättre samhällsdebatt om vi lärde oss att tydligare se skillnad på olika kvaliteter i de argument och uppgifter som förekommer i debatten.

Inom Kungliga Vetenskapsakademien menar vi att det offentliga samtalet i hög grad bör grundas på kunskap. Det är en viktig förutsättning för att politikerna i Sörmland och på riksnivå ska klara att ta sig an vår samtids stora samhällsutmaningar.

Klimatförändringar, digitalisering och internationell ekonomi är några aktuella exempel på brännande samhällsutmaningar där forskningsbaserad kunskap borde spela en större roll. På det lokala och regionala planet kan vetenskapliga fakta utnyttjas bättre i till exempel samhällsplanering och sjukvårdsorganisation.

Sverige är ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer, och en ledande kunskapsnation. Tröskeln att vända sig till forskarna och använda nyförvärvad kunskap är inte särskilt hög.

Men det kräver politisk vilja och handlingskraft. Den fria forskningens betydelse för samhällsutvecklingen måste bli en självklarhet för politiker på alla nivåer.

Även vi forskare behöver ta ett större ansvar för samhällsdebatten. Därför tar nu Kungliga Vetenskapsakademien initiativ till ett årligt återkommande forum kallat Forskning och politik. Syftet är att med utgångspunkt i aktuella politiska utmaningar främja ett ökat utbyte mellan forskning och politik, och höja kunskapsnivån i det offentliga samtalet.

Ett samhälle som baserar politiska beslut på en fri debatt grundad i kunskap har goda förutsättningar att samtidigt bygga en stark demokrati och möta framtidens utmaningar. För att det ska vara möjligt krävs att politikerna i Sörmland och i resten av landet tar ett större ansvar för debatten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Göran K. Hansson Ständig sekreterare för Kungliga Vetenskapsakademien Hans Ellegren Vice preses för Kungliga Vetenskapsakademien