Nu läker vi landsbygden

12 september 2019 06:00

För många människor runtom i Sverige är klyftan mellan stad och land en tydlig del av vardagen. I många kommuner är den bittra verkligheten att kommunalskatten är högre än snittet, men den offentliga servicen är sämre.

För att jämna ut den växande klyftan mellan stad och landsbygd och att människor ska kunna leva och utvecklas oavsett var i landet de bor har Centerpartiet förhandlat fram en rad viktiga satsningar i budgeten för 2020. Totalt handlar det om satsningar på drygt två miljarder kronor under nästa år som Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har enats om.

Vi satsar på oberoende media på landsbygden, lägger 650 miljoner kronor på bredbandsutbyggnad i glesbygdsområden som saknar bredband och där det inte finns mobil uppkoppling. Tågen ska gå i tid, och vi satsar därför 300 miljoner kronor mer på järnvägsunderhåll fram till 2022. Ett bondepaket på 190 miljoner införs för att stärka svenska bönder. Vi stärker också svenskt jord- och skogsbruk, bland annat genom ersättning till markägare som drabbats av granbarkborre, och genom stöd till biogasproduktion.

Över en miljard kronor satsas för att sluta den växande skatteklyftan mellan stad och land, som framför allt drabbar människor i norra och västra Sverige. Satsningen som görs i denna budget innebär en effektiv skattesänkning med 1 650 kronor per person per år för drygt 800 000 människor som bor i de mest utsatta kommunerna i landet.

Det är en skattesänkning som särskilt gynnar de som tjänar minst, eftersom deras disponibla inkomster ökar procentuellt sett mest av reformen, exempelvis många pensionärer.

Man kan lita på Centerpartiet när det gäller landsbygdens villkor. Vi lanserade förslaget om en skattesänkning för personer i glesbygdskommuner under Almedalsveckan i somras och kan nu bara några månader senare genomföra det i budgeten. Genom januariavtalet och budgetsamarbetet gör Centerpartiet nu verklig skillnad för Sveriges landsbygd.

Vårt Södermanland får inte ta del av alla dessa satsningar, men alla i vårt land gynnas givetvis av att hela Sverige lever.

Martina Johansson (C) Riksdagsledamot Södermanland

Mattias Claesson (C) Regionråd Södermanland

Arne Jonsson (C) Kommunalråd Eskilstuna

Mia Nerby (C) Oppositionsråd Strängnäs

Roger Steen (C) Gruppledare Strängnäs

Roger Tiefensee (C) Gruppledare Flen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Martina Johansson (C) Riksdagsledamot Södermanland