Debatt Mäns våld mot kvinnor och tjejer är det yttersta beviset på att vi lever i ett ojämställt samhälle. Och den yttersta konsekvensen av detta samhällstillstånd är att kvinnor mördas för att de är kvinnor. Kvinnor som Sonja 48 år, Lena 65 år, Therese 30 år, Susanne 55 år, Manidja 22 år, Karin 81 år och Wilma 17 år. 

De är några av de hundratals kvinnor som mördats de senaste tio åren. Deras gemensamma dödsorsak är att de är kvinnor och att de dödats av en närstående man. 2018 mördades 22 kvinnor av män de hade eller hade haft en relation med, jämfört med tio kvinnor under 2017. Det är mer än en fördubbling. I slutet på mars kommer nya siffror från Brottsförebyggande rådet för 2019. Vår förhoppning är att siffrorna visar att färre kvinnor har mördats, men vi befarar att ökningen ligger fast.

Kvinno- och tjejjouren Miranda möter hundratals kvinnor varje år som söker stöd från oss för att bearbeta det våld de utsatts för från våldsamma män. Inför internationella kvinnodagen vill vi på Kvinno- och tjejjouren Miranda lyfta och uppmärksamma alla dessa starka och modiga kvinnor och tjejer.

Inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, polisen, kriminalvården, rättsväsendet och inte minst kvinnojourerna — inom alla instanser som arbetar med det dödliga våldet mot kvinnor — finns bred och djup kunskap om vad som behöver göras för att en nollvision mot mäns våld mot kvinnor ska kunna bli verklig. Metoderna finns, men det strukturerade samarbetet mellan experterna saknas.

Statusen för de brott som begås mot kvinnor är alltjämt låg, inte för att brotten är av mindre allvarlig karaktär, utan för att brottsoffren är just kvinnor. Detta måste förändras. 

Vi på Kvinno- och tjejjouren Miranda arbetar varje dag för ett jämställt samhälle fritt från våld. Men vi kan inte göra arbetet ensamma. Vi uppmanar därför alla, inte minst män, att börja dra sitt strå till stacken – stötta och stärk de kvinnor du har runt dig i vardagen och backa upp dem. Konfrontera män, särskilt om du själv är man, som uttrycker sexistiska och könsstereotypa värderingar och åsikter. 

Vi uppmanar alla som vill arbeta våldsförebyggande att kontakta sin lokala kvinno-, tjej- eller ungdomsjour. Vi är experter på våldsförebyggande arbete för vi kan våldets konsekvenser. Vi stöttar och skyddar. Vi räddar liv. Vi finns här – välkomna att samverka med oss!

Johanna Wall

Ordförande Kvinno- och tjejjouren Miranda