Läkaren måste se patienten

16 augusti 2019 06:00

En ny debatt har uppstått vad gäller slopad patientavgift för digital vård och att det inte kostar någonting att ”kolla upp” sina hälsoproblem. Detta är en sanning med modifikation. Frågan handlar alltså inte vad man kan erbjuda, utan hur man förmedlar sitt budskap.

I nuläget finns det fem digitala vårdgivare som erbjuder digitala vårdtjänster via Region Sörmland, där också Snabbdoktor är verksam. Det har mer eller mindre alltid pågått en debatt kring digital vård och särskilt med tanke på att den ursprungliga utomlänsersättningen för ett digitalt läkarbesök låg på omkring 2000 kronor. Härefter har utomlänsersättningen sjunkit och kommer från och med 1 oktober 2019 ligga på 500 kronor inklusive patientavgift. Patientavgiften har även den varierat och har legat på mellan 0 och 300 kronor för ett läkarbesök beroende på vilken region man bor i. Från den 1 juli 2019 har SKL rekommenderat en patientavgift för ett digitalt läkarbesök på 100 kronor som lägsta nivå för patientavgift, vilket Region Sörmland fullföljt. Snabbdoktor ställer sig positiva till beslutet.

För att du som läsare ska förstå vad det här handlar om, behöver man bli bekant med läkaryrket och veta hur en läkarbedömning utförs. Ett av kriterierna för en läkarbedömning är en visuell inspektion av patienten, som ska ligga till grund för en korrekt medicinsk bedömning, framför allt vid digitala vårdbesök. Ett läkarbesök, oavsett om det är digitalt eller fysiskt, innebär att man ser och hör patienten och på så vis tar ställning till vidare bedömning. Kan man inte ha en visuell kontakt med patienten, anser jag som läkare att det är otillräckligt för att göra en adekvat medicinsk läkarbedömning.

Apropå läkarbedömningar via chatt: Vid ett tillfälle när jag arbetade på en vårdcentral och hade en diskussion med en kollega, noterade jag något märkligt. Under samtalet plockade min kollega upp sin mobiltelefon och höll den under bordet koncentrerat. Jag undrade förstås vad det handlade om och fick svaret att en läkarbedömning pågick via chatt med patienten.

Vissa digitala vårdgivare har valt att prioritera läkarbedömningar via chatt och telefon för att kunna gå förbi patientavgiften som regionen fastställt.

Orättvisan och problemet i hela frågeställningen är att utomlänsersättningen på 650 kronor i dag och 500 kronor från 1 oktober 2019, betalas för administrativa kontakter (telefon och chatt) digitalt som inte ersätts alls för motsvarande administrativa kontakter på en vanlig vårdcentral. Därför vill jag både som läkare och VD på Snabbdoktor betona att utomlänsersättning enbart ska betalas för videobesök (ljud och bild). Alla andra kontakter ska betraktas som administrativa och ska inte ersättas eller bekostas av samhället.

Problemet ligger inte på Region Sörmland, utan problemet ligger på digitala vårdgivare som marknadsför sina tjänster på ett tvivelaktigt sätt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mahmoud Almohtasib Läkare och VD på Snabbdoktor