Könsindelningen är inte tillräcklig

Den snäva binära juridiska könsindelningen som Sverige har idag är inte tillräcklig. Alla vill inte klassificera sig som antingen juridisk man eller kvinna för att de av olika skäl inte känner att de passar in.

28 maj 2016 05:00

Att införa ytterligare ett juridiskt kön skulle kunna passa för människor som inte känner sig bekväma i dagens snäva könssystem eller människor som fötts med oklar könstillhörighet.

Flera länder har redan infört ytterligare juridiska kön. I Tyskland infördes för inte så länge sedan en konstruktion som motsvarar ett tredje kön. När en person föds med oklar könstillhörighet i Tyskland förs ingen uppgift om könet in i födelseregistret. Könet kan senare registreras, men behöver inte göra det utan det kan förbli obestämt. Blir ett kön registrerat trots oklar könstillhörighet kan detta senare strykas. I passet skrivs ett x in när hen är registrerad med oklar könstillhörighet.

En uppenbar anledning till att införa ett tredje kön är de barn som föds med oklar könstillhörighet, som varken kan kategoriseras som man eller kvinna. Ett sådant tillstånd kallas för intersexualism, inom läkarvetenskapen benämns det DSD, Disorder of sex development. 0,5-1 procent av alla barn föds med oklar könstillhörighet. För de barn som föds med det här tillståndet är det problematiskt, eftersom läkarna redan från början vill bestämma barnets kön i enlighet till det binära könssystemet, och inte vänta, i synnerhet i de fall där en synlig variation av könsorganen finns. En operation brukar därför göras under barnets första levnadsveckor.

Ytterligare ett juridiskt kön skulle kunna införa en respit för de barn som föds med oklar könstillhörighet, så att oåterkalleliga beslut inte tas under barnets första levnadsveckor. I ett samhälle där vi har slutat tvångskorrigera människor i andra sammanhang måste vi sluta korrigera barn med oklar könstillhörighet. Vi måste göra slut med det binära könssystemet och öppna för att människors olikheter genom att införa ytterligare ett kön. Ytterligare ett juridiskt kön är, som redan anförts, en möjlighet också för människor som inte trivs eller känner att de passar in i dagens snäva juridiska könssystem. Därför måste vi skapa en juridisk möjlighet för dessa människor att tillhöra ett annat kön än kvinna eller man.

Det är inte bara juridiska frågor som är viktigt att komma till rätta med.  Oron att bli kallad vid fel kön är vanlig hos transpersoner. Många drar sig därför för att söka vård även för lättare åkommor. Denna oro är berättigad och sträcker sig tyvärr även utanför vården så som klassrum, arbetsplatser och i alla sammanhang där vi könas. En så enkel sak som rätt pronomen kan bidra till en generellt bättre hälsa hos transpersoner.

Sverige behöver ett generellt translyft och där bör det offentliga, i enlighet med Öppna Moderaters förslag inte ge bidrag till homofoba och transfoba organisationer. Vården måste skilja på vad som är juridiskt, medicinskt och socialt kön. Det sociala könet och tilltalsnamnet måste få vara självdefinierat och respekteras.

Vi förväntar oss att Moderaterna som ett modernt parti som värnar individens frihet kommer att bistå oss i arbetet med att skapa bättre villkor för transpersoner och intersexuella. Transpersoners och intersexuellas levnadsvillkor är något vi behöver diskutera och uppmärksamma alla moderata kommunalpolitiker på. I alla kommuner bor transpersoner och intersexuella vars levnadsvillkor kan bli så mycket bättre.

Fredrik Saweståhl

Förbundsordförande

Jenny Edberg

Vice förbundsordförande

Robert Mellberg

Förbundsstyrelseledamot

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!