Debatt Vi föreningsmänniskor kämpar dagligen med att skapa en meningsfull och aktiv fritid för barn, ungdomar, medelålders och äldre. Men var får vi tillväxten av nya medarbetare och ledare? 

Joha Frondelius, gruppledare för KD Katrineholm frågade för länge sen en av kommunens före detta skolchefer om skolan bidrog till att uthållighet och långsiktigheten i det dagliga arbetet avtog på grund av skolans arbetssätt med många kortare projektarbeten? Svaret kommer Joha inte ihåg, men tanken var ny för skolchefen. Att delta som medarbetare eller ledare i en förening vecka efter vecka och år efter år är inte alltid så lätt i en stressad värld. 

När det gäller vuxna har vi samma situation att tiden inte alltid räcker till för ideellt arbete! Eller är det så? Alla har väl känt efter när du får frågan om deltagande i en förening. Svaret blir ofta att jag har inte tid just nu. Frågan blir då: Vem ska då göra det ideella jobbet i föreningen? 

Föreningsaktivas oro är oftast veckans kommande aktivitet och inte kommunala flerårsplaner. Långsiktiga planeringar som kommunens fyråriga kommunplan är viktiga, men för att hjälpa och stötta föreningar behöver kommunen förstå vardagen just i dag. Ingen förening är den andra lik. Kommunen ska stötta föreningar med ekonomin och lokaler.

En föreningsledare uttryckte sin oro och sa att vi har inte några ledare och medarbetare kvar om fem år! 

En annan föreningsledare skriver följande: "Ibland känns det som det satsas på 'fel saker' i kommunen, som i slutändan gör att föreningarna får dyrare kostnader. Balansen mellan inkomst och utgifter är svår, många föreningar går nog med ett minusresultat eller begränsar utveckling och kvalité på verksamheterna. Det i längden gör att verksamheter lägger ner, barn och ungdomar plockas ur verksamheter. Tillväxten uteblir och tappar även vuxenidrott på sikt."  

Ska vårt föreningsliv överleva måste arbete och fördelning anpassas utifrån hur vi lever i dag. Uppdrag som sekreterare, ordförande och kassör går inte bara att plocka bort för att ingen längre är intresserad. Här kommer kommunens möjligheter att hitta nya vägar som gör uppdragen så lätta administrativt som möjligt. Katrineholm har ett stort aktivt föreningsliv med många fantastiska ideellt arbetande medborgare. Vi måste sätta in stöd och hjälp i tid, helst i dag!

Joha Frondelius
Marian Loley
John G Ogenholt
Dag Dunås
Alexander Forss
Ulf Rosén
Veronica Wiström
Johanna Hellman
KD:s styrelse och gruppledare Katrineholm