Kärnkraft är olönsamt

9 september 2019 06:00

Moderaterna visar stora kunskapsbrister i både ekonomi och miljö när man vill driva miljöskadlig och olönsam kärnkraft vidare på skattebetalarnas bekostnad. Kärnkraft är inte en miljövänlig energikälla. Det förutsätter att ändliga resurser ständigt bryts och konsumeras i form av uran.

Urangruvorna utgör en stor miljöskada och förgiftar stora områden där det bryts. Därefter behöver det giftiga avfallet förvaras i tusentals år, ett problem som ännu är olöst. Vid en större olycka kan miljöskadorna bli så stora att delar av Sverige skulle kunna bli obeboeligt.

Att driva vidare olönsam kärnkraft vore även skadligt för klimatet. Moderaterna tycks tro att det är gratis att driva gammal kärnkraften vidare. Ägarna väljer att stänga äldre reaktorer av ekonomiska och säkerhetsmässiga skäl.

Efter den stora kärnkraftsolyckan i Japan, som gjorde delar av Japan obeboeligt, ställer EU högre krav på säkerheten. Det innebär att det krävs mycket stora investeringar för att driva kärnkraften vidare. Samtidigt investerar exempelvis kärnkraftägaren Vattenfall i ny vindkraft, även utan stöd.

Det betyder alltså att vi kan producera mer koldioxidneutral energi med vindkraft och andra förnybara energikällor, per satsad krona, än om vi investerar i den kärnkraft som ska avvecklas. Här visar Moderaterna en häpnadsväckande okunskap i hur man förvaltar resurser på ett effektivt sätt. Deras miljöpolitik är både ineffektiv och slösaktig.

Vi får miljövänligare och större mängd klimatsmart el genom att investera i förnybart. I Sverige kommer det i närtid att installeras dubbelt så mycket ny förnybar energi som de fyra gamla reaktorerna som stängs.

Moderaternas populistiska utspel är också ett hot mot det svenska näringslivet. Branschen vill ha långsiktiga spelregler för att kunna investera. Just detta har man fått i och med den breda energiöverenskommelsen. Därför vill till exempel branschorganisationen Energiföretagen att energiöverenskommelsen ligger fast.

Förnybar energi kan nu byggas i stora mängder utan stöd. Vi behöver en utveckling som gör det möjligt att använda de stora mängderna förnybar energi i elsystemet. Vi behöver bygga ut elnäten samtidigt som vi möjliggör för smart teknik som efterfrågeflexibilitet, energieffektivisering och energilager.

Vi behöver bygga ett energisystem som är hållbart och miljövänligt. Då är lösningen för 100 procent förnybar energi.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linus Lakso (MP) Vice sammankallande i Miljöpartiets partistyrelse