Jobb finns men inte arbetskraft med rätt utbildning

Svensk tillväxt stannar av på grund av bristen på rätt utbildad arbetskraft.

23 maj 2017 05:00

Svensk skola får inte får fram rätt utbildad arbetskraft med kunskap för yrkesbehov i vår tid. Bristen på intresse av barn och unga att välja något jobb inom industrin är ett problem. Hur kan svensk skola styra mot bristyrken? Hur kan arbetsmarknadsåtgärder för arbetslösa utbilda vuxna till bristyrken?

Utbildningsmodeller mot tilltänkta framtida arbetsmarknader behöver omskola hela utbildningsprogrammen.

Utbildningsmodellen som används i Sverige har för länge sen passerat bäst före datum. Ämnesundervisningen är inte optimal utifrån vår tids behov.

Studiemodeller med entreprenörskap är helt avgörande för Sveriges tillväxt och behöver implementeras i svensk skola som en norm.

Att tidigt börja utveckla barns skaparglädje är en avgörande faktor i vår universella livsstil och arbetsmarknad. All ämnesundervisningen som matematik, språk, kemi, fysik, historia mm kan reformeras utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt. Exempel visar på att skolor med mer skapande undervisning tillför kunskapen på annat sätt och utvecklar nya jobb för framtiden och dessutom klarar kunskapsproven bättre.

Sfi (svenska för invandrare) behöver en mer verklighetsbaserad uppdelning med teori och språk 50 procent och yrkesutbildning övrigt tid. Här måste Sverige sätta mer press på att utbilda mot behoven på svensk arbetsmarknad.

Joha Frondelius Kristdemokraterna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!