Hyreshöjningar är inget självändamål

7 september 2019 06:00

Tycker du att ditt slitna vardagsrumsgolv, din 30 år gamla ytterdörr eller din 16 år gamla spis skulle vara fräschare och värd mer pengar om du fick en högre inkomst? Knappast. Detta påstår Fastighetsägarna, branschorganisationen för privata hyresvärdar. De menar i ett utspel den 27 augusti att hyran för din lägenhet borde höjas – inte för att din hyresvärd gör mer underhåll i din lägenhet, ger dig bättre kvalitet i förvaltningen eller på något annat sätt ger dig ett bättre boende. Utan hyran, menar Fastighetsägarna, ska höjas enbart för att en del av hyresgästerna som kollektiv kan tänkas få en löneökning nästa år. Absurt, inte sant?

Men vi inom Hyresgästföreningen är egentligen inte förvånade. Detta är inte första gången som Fastighetsägarna, inför en kommande hyresförhandlingsomgång, försöker rikta uppmärksamheten åt sådant som inte har med hyran och hyresutvecklingen att göra. Allt för att ta uppmärksamheten från det som faktiskt är relevant för hur hyrorna borde utvecklas.

En fjärdedel av landets hyresgäster är pensionärer. En grupp som inte kommer att känna av någon inkomstökning 2020. En annan stor grupp som bor i hyresrätt är de unga. En grupp där många studerar, har tillfälliga eller osäkra anställningsformer. 40 procent av de unga som flyttat hemifrån har mindre än 6 350 kronor kvar att röra sig med när boendekostnaden är betald. 6 350 kronor är Konsumentverkets basnivå, den summa som en ensamstående person beräknas behöva för att klara basutgifterna.

Som företrädare för hyresgästerna kan vi från Hyresgästföreningens sida acceptera de hyreshöjningar som är nödvändiga för att säkerställa fastigheternas fortlevnad genom ökat underhåll och bättre förvaltningskvalitet. Vi kan däremot inte acceptera hyreshöjningar som ytterligare försvårar vardagen för redan ekonomiskt utsatta grupper.

För sanningen är den att trots de senaste årens något lugnare hyresutveckling så går det oförskämt bra för Sveriges privata fastighetsägare. Med måttlig kostnadsutveckling och uppåtgående fastighetsvärden så har vinstmarginalerna vuxit sig större och kapitalet svällt i balansräkningarna. Bara den omfattande investeringsiver som för närvarande råder på den svenska fastighetsmarknaden är en tydlig bekräftelse.

De lokala bostadsmarknaderna runt om i Sverige kännetecknas i dag av brist på bostäder, av stora underhållsbehov i de befintliga lägenheterna och av en ökad trångboddhet. Alla aktörer som ägnar sin vardag åt bostäder har ett ansvar att vara med och skapa lösningar på dessa utmaningar. Vi behöver en fungerande bostadsmarknad med bostäder som människor kan efterfråga och bo kvar i.

Vi från Hyresgästföreningen är beredda att ta vårt och hyresgästkollektivets del av det ansvaret. Vi vädjar till Fastighetsägarnas medlemshyresvärdar att göra det samma. Ta er del av ansvaret och gör inte onödiga hyreshöjningar till ett självändamål. Låt diskussionen i årets hyresförhandlingar handla om det som det ska handla om – hyror för att täcka underhåll, reparationer, bibehållen och förbättrad kvalitet i förvaltningen.

Med detta ser vi fram emot höstens hyresförhandlingar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helena Frisk Ordförande Hyresgästföreningen region Mitt Marcus Kjellin Förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen region Mitt