HBTQ-rättigheter är mänskliga rättigheter

23 maj 2019 06:00

Äntligen är det återigen dags att fylla Katrineholms gator med kärlek och acceptans under årets Pridevecka. Men det räcker inte att plocka politiska good-will-poäng en vecka om året, utan arbetet med allas rätt att vara och älska den hen önskar måste fortsätta året om.

För oss Liberaler är det självklart att alla ska ha lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Sverige och Katrineholm har kommit en bra bit på vägen men fortfarande vågar många HBTQ-personer inte leva öppet. Därför får vårt engagemang inte gå i ide efter prideparadens slut på lördag, utan vi måste fortsätta att arbeta för ett öppet och liberalt samhälle alla årets veckor. Mycket sker givetvis genom lagstiftning på högre nivå men det finns saker även vi som kommun kan göra.

Våra toaletter inom kommunal förvaltning, bolag och verksamheter bör till exempel inte enbart vara definierade efter kön och likaså ska simhall- och idrottsanläggningar erbjuda könsneutrala omklädningsrum som komplement till dam- respektive herromklädningsrum.

Skolan ska vara en frizon där alla elever möts av respekt och får möjlighet att visa sig som de är. Mobbning och andra uttryck för homo-, bi-, trans- och queerfobi får aldrig någonsin accepteras och måste konsekvent motarbetas och förebyggas.

Vi måste också fortsätta att öka HBTQ-kompetensen hos våra medarbetare inom skola, sjukvård, socialtjänst, fritidsverksamheter och äldreomsorg, ett arbete som aldrig får stanna av. I takt med att personal slutar måste ny personal få samma utbildningar och kunskaperna från utbildningarna måste implanteras i verksamheterna och resultatet kontinuerligt följas upp. Alldeles för ofta händer det att bristande kunskap gör att HTBQ-personer blir osynliggjorda eller får ett sämre bemötande.

I många länder är homosexualitet fortfarande förbjudet, och i en del länder används dödsstraff. Liberalerna vill att Sverige ska arbeta aktivt för HBTQ-rättigheter i EU och FN, och ge stöd till HBTQ-aktivister i länder där förtryck förekommer. HBTQ-rättigheter är mänskliga rättigheter. EU behöver större möjligheter att kunna sätta ner foten och sanktioner ska kunna beslutas mot de medlemsländer som inte respekterar mänskliga rättigheter.

Vi liberaler har ofta gått i spetsen för reformer på HBTQ-området. Vi är stolta över att ha varit med och infört en könsneutral äktenskapslag och adoptionslagstiftning. Vi var det första partiet som krävde att steriliseringstvånget för transsexuella skulle slopas. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra.

Världen behöver mer kärlek – inte mindre.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jesper Ek Gruppledare för Liberalerna Katrineholm Styrelseledamot HBT-Liberaler Mälardalen