Ha kvar psykiatriska mottagningen i Flen

13 september 2019 06:00

Den psykiska ohälsan är ett växande problem, både i Sverige och i Sörmland. Sedan många år driver Region Sörmland en framgångsrik psykiatrisk mottagning i Flen som erbjuder hjälp till omkring 250 patienter.

Så sent som 2016 renoverades lokalerna och man tecknade ett tioårigt hyresavtal. Det är därför svårt att förstå varför mottagningen plötsligt ska stängas.

Förslaget är att flytta verksamheten till Katrineholm, närmare bestämt psykiatriska kliniken på Kullbergska sjukhuset. Det är stick i stäv med de politiska målen att skapa ”den nära vården”. Den berörda personalen varnar för vad det kan innebära för patienterna.

Om förslaget går igenom riskerar många patienter att stå utan vård eftersom de inte kommer kunna ta sig till Katrineholm. Det handlar till exempel om patienter som mår mycket dåligt, är deprimerade och som riskerar att begå självmord. De ska nu åka buss, är tanken!

Regionen har ensidigt beslutat att vältra över en del av ansvaret på Flens kommun, utan att det finns gemensam planering. Vi känner inte till någon företrädare för kommunen som tycker att stängningen är en bra idé. Rimligen så resulterar längre geografiska avstånd att färre söker vård i tid.

Förslaget är inte heller förankrat hos medarbetarna – trots att det i regionens personalpolicy står att chefer ska ”skapa hälsosamma arbetsplatser genom prestigelöshet, delaktighet och dialog”. Vi anser att det finns goda skäl att satsa på den nära vården som ska finnas där patienterna finns.

Våra partier har i regionstyrelsen krävt att förslaget först ska utredas, och åtminstone underställas politiskt beslut. Det har Socialdemokraterna, Vård för pengarna och Centerpartiet avslagit till vår stora förvåning.

Vi kommer för vår del fortsätta att motsätta oss en stängning av den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Flen!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gruppledare i Region Sörmland Magnus Leivik (M) Lotta Back (V) Ewa Callhammar (L) Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) Gruppledare i Flens kommun Emma Dahlin (M) Huda Omar (V) Berit Hyllbrant (L) Anna Jernemalm (KD)