Gästerna på äldreboendena ska få den mat de behöver

Mat är liv och lust. Det gäller även för de som är äldre eller sjuka och att säga att de lättare blir undernärda rättfärdigar inte problemet och vi är medvetna om den debatt som förs nationellt.

8 maj 2017 20:54

Att äldre lättare drabbas av undernäring beror på flera komplexa faktorer. En av dem är sjukdom, något som äldre lättare drabbas av. Dessutom har äldre personer förhöjda behov av bland annat proteiner och D-vitamin jämfört med andra.

Därför jobbar Katrineholms kommun aktivt för att förbygga undernäring genom vällagad och näringsrik mat. Vi gör alltid en riskbedömning vid inflyttning till äldreboende samt var sjätte månad, eller oftare vid behov. Ser vi att personen är i riskzonen så sätts nutritionsinsatser in. Det kan handla om extra energiberikad mat, utökade mellanmål eller konsistensanpassad mat. En del personer kan i perioder även behöva kosttillägg.

Våra sjuksköterskor, omsorgspersonal, dietister och kökspersonal samarbetar sedan en lång tid tillbaka för att alla gäster på våra äldreboenden ska få i sig den mängd mat och näring som de behöver. Samtidigt har kommunen ett måltidspolitiskt program för att våra äldre ska få vällagade och näringsriktigt komponerade måltider som intas i en tilltalande miljö för att de ska få en positiv måltidsupplevelse. Vi fokuserar även på gästernas nöjdhet med maten, möjlighet att välja mellan olika maträtter och att maten är livsmedelssäker ur hygiensynpunkt.

Utöver detta så har varje avdelning på kommunens särskilda boenden för äldre ett måltidsombud som är vårdpersonal med extra kunskap om nutrition. De utbildas två gånger per år. Vid vårens utbildningstillfälle som ägde rum nionde maj så bjöds Elisabet Rothenberg, legitimerad dietist, docent och biträdande professor vid Högskolan Kristianstad, in som extern föreläsare. Hon har lång erfarenhet av geriatrisk nutrition både från kliniskt arbete samt genom forskning. Under föreläsningen pratade hon om kroppens åldrande och hur näringsbehoven ändras. Hon gav tips på hur det går att upptäcka om någon är undernärd och vilka åtgärder som ska sättas in för att förebygga och behandla undernäring. Flera andra tips som framkom under föreläsningen var energirika mellanmål, konsistensanpassad mat, måltidschecklista och dukningstävling. Positiva exempel som redan förekommer i kommunen, just för att vi aktivt tar ett ansvar för att de äldre på våra boenden ska få en förbättrad nutritionsstatus och en värdefull måltidsupplevelse.

Ulrica Truedsson (S)

Ordförande Vård- och omsorgsnämnden

Anneli Hedberg (S)

Ordförande Service- och tekniknämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!