Ett Sverige som håller ihop

30 augusti 2019 05:05

Oavsett var i landet du bor ska du kunna få den vård du behöver. Samtidigt ska skolan ha de resurser som krävs för att ge alla barn samma möjlighet att lyckas. Därför tar vi socialdemokrater nu nästa steg för att öka jämlikheten mellan Sveriges kommuner och regioner.

Vi vill förbättra möjligheterna för människor att kunna bo och leva i hela landet. För det krävs en omfördelning av resurserna till de regioner och kommuner där behoven är stora men de ekonomiska förutsättningarna sämre.

Skillnaden i förutsättningar är ibland stor mellan våra olika landsändar. I vissa kommuner finns det få barn utspridda på stora ytor, på andra håll finns det många fler äldre i behov av stöd och där hemtjänsten dessutom behöver åka långa sträckor mellan varje brukare. Samtidigt som förutsättningarna är så olika är kraven och förväntningarna lika i hela landet.

Här är vi socialdemokrater tydliga: de geografiska förutsättningarna får aldrig styra kvaliteten på välfärden. Därför uppdaterar vi nu det så kallade kommunala utjämningssystemet så att regioner och kommuner får likvärdiga förutsättningar att ta sitt välfärdsansvar. Det innebär att vissa kommuner och regioner kommer att få bidra med mer, medan andra får en större del av kakan. Den största skillnaden kommer att vara mellan glesbebyggda och tätbebyggda områden. För oss socialdemokrater är det självklart att likvärdiga förutsättningar mellan kommuner och regioner är avgörande för en stark välfärd. Det senare motverkar också klyftor mellan olika delar av landet.

Det uppdaterade systemet kommer att utgå från dagens Sverige som bland annat har en allt äldre befolkning och ökad urbanisering. Likaså kommer hänsyn tas till gles bebyggelse och faktorer som utbildningsnivå, låg inkomst och ohälsa. Det är positivt för Sverige.

Skapandet av det starka samhället handlar om att säkra välfärd och jämlika livschanser i hela landet, från barndom till ålderdom. För att möjliggöra det tar vi nu de första stegen för att utjämna de olikheter som finns i välfärden mellan olika delar av landet. Vi är övertygade om att en stark och jämlik välfärd skapar ett Sverige som håller ihop.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Rådström Baastad (S) Partisekreterare Hans Ekström (S) Riksdagsledamot, ordförande socialdemokraterna Sörmland