Ett bättre Europa med s-politik

13 april 2019 06:00

Idag när 200 sörmländska socialdemokrater samlas för distriktskongress i Vingåker fokuserar vi på EU-valet den 26 maj. Det är ett viktigt val och din röst gör skillnad. Vilket Europa vill du ha?

Det EU som skapades för att bygga fred och skapa välstånd är hotat. Högerextremismen växer och grundläggande rättigheter hotas. Vi ser med oro på vad som sker i exempelvis Ungern och Polen där grundläggande mänskliga rättigheter angrips. Klimatkrisen är här och nu och kan inte vänta. Vi behöver fokusera på det viktigaste igen.

Vi socialdemokrater tänker fortsätta kämpa för trygghet, jobb och välfärd. Löntagarna ska ha schyssta villkor. De som jobbar i Sverige ska inte kunna konkurrera med lön utan ska ha svenska löner och villkor. Den S-ledda regeringen har rivit upp Lex Laval vilket innebär att svenska fackförbund sedan juni 2017 har rätt att kräva kollektivavtal. I arbetet i EU har socialdemokratiska parlamentariker också försvarat den Svenska modellen bäst.

Så sent som förra veckan vann vi en viktig delseger som innebär bättre villkor inom transportnäringen. Det kommer att gynna skötsamma svenska företag. Nu ska svensk lön och kollektivavtal gälla för alla som kör transporter i Sverige. Lika lön för lika arbete. GPS-krav i alla lastbilar införs och utländska lastbilar måste återvända till hemlandet var fjärde vecka. Arbetsgivaren måste tillhandahålla ett rimligt boende åt chaufförerna och bättre kör- och vilotider införs. Det här är politik som gör skillnad för vanligt folk.

Vi socialdemokrater kämpar för minskade klyftor och ett rättvisare Europa. Vi har varit drivande i att få på plats ”Pelaren för sociala rättigheter” med 20 principer som sätter medborgarnas intressen främst. Vi står upp för grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. EU-länder som bryter mot mänskliga rättigheter skall straffas ekonomiskt. Det borde vara självklart anser vi.

Genom att bedriva ett offensivt miljö- och klimatarbete skapar vi en bättre värld – men också tillväxt och fler jobb. Socialdemokratiska parlamentariker, med Jytte Guteland i spetsen, har fått stor uppskattning för sitt framgångsrika klimatarbete.

Vi ska använda EU:s resurser till att bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Inte minst ekonomisk brottslighet och skatteflykt som krasst leder till mindre välfärd för EU-medborgaren. Vi måste också få till en hållbar migrationspolitik. Sverige kan inte ensamt, med några få andra länders hjälp, ta ett så stort ansvar som vi hittills gjort. Här krävs större solidaritet bland EU:s stater. Rösta på socialdemokraterna för ett bättre Europa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Ekström Ordförande socialdemokraterna Sörmland Caroline Helmersson Olsson Ordförande socialdemokraterna Vingåker