En resa för att öka kunskaperna

24 augusti 2019 06:00

I tisdags undrade "Lasse" om resan till Jordanien verkligen är nödvändig? Han tycker också att vi skall se till att dom flyktingar som redan kommit får ett arbete. Sen skall det inte vara i vården och omsorgen, eftersom han anser att där behövs kompetent personal.

Om jag börjar med själva resan så tycker jag att det vore dumt att inte ta detta tillfälle i akt att få möjligheten till att lära oss mer om hur livet i ett stort flyktingläger är och fungerar. När staten ger kommunerna en möjlighet till öka på sina kunskaper i en för oss så stor fråga så vore det rent ut sagt dumdristigt att inte ta den chansen.

Vi får en möjlighet till att på plats förstå hur det är att leva i dessa enorma flyktingläger. Vilka människor är det som bor där och vart kommer dom ifrån? Hur organiseras en sådan verksamhet? Vem är det som avgör vilka det är som får bli kvotflyktingar? Hur jobbar frivilligorganisationerna i dessa läger? Hur hjälper Sverige till och på vilket sätt?

Det här är några av de frågeställningar jag hoppas att vi skall få svar på. Vi kommer att få möjlighet att på plats få träffa flyktingarna, hjälporganisationerna, statens företrädare, svenska statens företrädare och andra mycket engagerade människor.

Sen vill jag också bemöta din kritik om att omsorgen och vården skulle vara en avstjälpningsplats. Vingåkers kommun har alltid haft en hög ambition att få välutbildad personal. Till exempel inom äldreomsorgen fick de som inte var undersköterska möjligheten till att läsa upp till det. När vi anställde så sökte vi alltid minst undersköterskor.

I dag har vi otroligt svårt att hitta just den personalkategorin. Det är alldeles för få som söker sig till vård och omsorgen.

Detta får till följd att vi i dag måste sänka kraven på de vi anställer för att överhuvudtaget få någon. Detta är inte bra. Vi behöver göra yrket attraktivt och se till att det finns tillräckligt med utbildningsplatser.

Sen är det inget fel på dem vi anställer. Det är duktiga och drivna medarbetare, men de saknar grundläggande vårdkunskaper.

Till sist kan jag försäkra dig “Lasse” att vi gör allt som står i vår makt för att få försörjningstagare ut i arbete. Vi har vår gemensamma nämnd, Viadidakt, med Katrineholm som jobbar just med dessa frågor. Sen gör vi som kommun själva en massa olika åtgärder för att hjälpa arbetslösa in i arbete. Det är högt prioriterat arbete.

Med nya kunskaper kan vi göra nya lösningar på gamla problem och förhoppningsvis bygger vi ett bättre samhälle tillsammans!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Robert Skoglund (S) Socialnämndens ordförande i Vingåker